banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Eylül 2016 Çarşamba 06:41
‘Kurtuluş şiirde’

Pek çok defa Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş olan dünyaca tanınmış 86 yaşındaki Suriyeli sürgün şair, denemeci ve ressam Adonis, dinsel fanatikliğin “Arap Dünyası’nın yüreğini parçaladığını”, ancak kurtuluşun şiirde olduğunu söyledi. Ülkesinde yüz binlerin göçü ve binlerce insanın hayatına mal olan iç savaşın sonuçları ve sebeplerini değerlendiren sanatçı, önceki gün İsveç’in Göteborg kentindeki kitap fuarında “Amerikalılar çözüme değil, sorunlara odaklanıyor,” diyerek şu açıklamada bulundu: “Amerikalıların da Rusların da tutarlı bir vizyonu yok; her ikisi de kendi çıkarlarıyla hareket ediyor. Arap dünyası ise stratejik biçimde, zengin Arap insanlarının bulunduğu bir bölge olarak, yalnızca petrol zenginliğiyle kendini tarif ediyor.”

2011’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a demokratik geçiş süreci talebinde bulunan bir mektup yazan Adonis, umudun şiirde olduğunu kaydederek, “Şiir bir çocuğun boğazını kesemez, bir insanın canına kıyıp, bir müzeyi yok edemez” dedi ve şairlerin laikliği hayata geçirmedeki önemli rolüne dair şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“Arap şiiri her daim Tanrı’yı karşısında buldu. Bizlerin tarihinde, Fransa’daki (Paul) Claudel gibi büyük inananlar olmadı. Gelecek laiklikte yatıyor. İnsanları bir camiyi yok etme eğilimine dek götüren zihniyetle laik devrim yapmak, mümkün değildir. Devrim başka, cami başka bir şeydir.” Asıl adı Ali Ahmet Said Eşber olan, 1985’te Paris’e yerleşen ve şiirin asla bastırılamayacağını vurgulayan Adonis, daha sonra ise sözlerine şöyle devam etti: “Orada ölüm oldukça, mevcut kaldıkça şiir olacak. Şiir asla susturulmayacak.”

Suriye’nin batısındaki yoksul bir çiftçi aileden gelen Adonis, birkaç yıl önce de kariyerini şöyle değerlendirmişti:

“13’üme gelinceye kadar ne bir araba, ne bir telefon yüzü gördüm. Kendi kendime böyle birine nasıl dönüşebildiğimi sordum; bu neredeyse bir mucizeydi.”

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 28.09.2016 06:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177