banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Ocak 2016 Salı 06:20
Koç ve Sabancı ilk 10’da

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘’Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri Sıralaması’’nda, Koç Üniversitesi 8., Sabancı Üniversitesi ise 10. sırada yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, ‘’THE Editörü’nün de belirttiği gibi, üniversite performansında ölçek ve odaklanmanın bağlantılı önemi, öğrencilere, topluma ve bilime verilen hizmetler açısından çok büyüktür. Bu bağlamda, dünyada 10. olarak, uluslararası sıralamalarda geçen yılın başarılarını devam ettirmekten çok mutluyuz” dedi. Küçük üniversiteler, öğrenci sayısı 5 binden az ve en az 4 disiplinde eğitim ve araştırma yapan üniversite olarak tanımlanıyor.

Times Higher Education sıralama editörü Phil Baty, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üniversitelerde büyüklük önemlidir. Bazı öğrenciler için büyük üniversiteler en iyisidir ama diğerleri için küçük bir üniversite doğru seçim olabilir. Küçük üniversitelerde daha ilgili ve destekleyici bir ortam fırsatı ve yıldız profesörlerle daha fazla zaman geçirme şansı vardır.

Bu profesörler büyük üniversitelerde genelde fazla meşgul olurlar.’’ Baty Türk üniversiteleriyle ilgili şunları söyledi:

“Türk kurumları,’’Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri Sıralaması 2016’’da çok iyi bir yerdeler. Küçük kurumlar, -nerede olurlarsa olsunlar- Caltech gibi dünya standartlarında eğitim verebileceklerini gösterdiler.’’


Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 26.01.2016 06:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177