banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Şubat 2016 Çarşamba 07:00
Kadının adı yasada var nüfusta yok

Kadınların, evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmelerine olanak veren AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, nüfus müdürlüklerinde uygulanmıyor. Kadınlar, hâlâ, soyadı hakları için yıllarca süren davalarla uğraşmak zorunda. Gazeteci Aslı Çakır, açtığı davayı kazandı. Nüfus müdürlüğü ise ‘kamu düzeni bozulur’ diyerek karara itiraz etti. Dosya bir yıldır Yargıtay’da.

Aslı Çakır, Nisan 2014’te, Şişli Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak 2002 yılında evlendiğini, soyadını ‘Çakır Birol’ olarak değiştirmek zorunda bırakıldığını belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dikkat çekerek “Evli kadınların, erkek eşin soyadını taşımak zorunda bırakılması, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeleri ve bu sözleşmeleri bir iç hukuk normu kabul eden anayasanın 90. maddesini ihlal niteliği taşımaktadır” dedi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya, İstanbul Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bir yazı gönderdi. Soyadı kullanma iznine ilişkin ön inceleme tutanağının altında, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’ın imzası yer aldı. Ayhan, Soyadı Kanunu’na göre ‘soyadı seçme vazifesi ve hakkının evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir’ hükmünün amir olduğunu belirtti. Ayhan, “Aksine uygulamanın ‘aile birliği ve bütünlüğü kocanın soyadı üzerinden devamına ilişkin genel prensibi’ ve kamu düzenini bozacağı düşünülmektedir” dedi. Mahkeme, Çakır’ı haklı buldu ancak bir yıldır temyiz sonucu açıklanmadı.


Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 24.02.2016 07:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177