banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Ekim 2016 Salı 06:40
İstanbul Üniversitesi’nden öğrencilere veto

İstanbul Üniversitesi’nin 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, güvenlik görevlileri önceden ismi belirlenmiş ‘özel’ öğrencileri içeri alırken bazı öğrencileri de kapıdan geri çevrildi. Haber takibi yapmak isteyen muhabirimiz de 50 dakika kapıda bekletilerek içeri alınmadı. Öğrenciler duruma tepki göstererek, “Madem içeri herkes alınmıyor siteden neden duyuru yapılmadı? Bu haksızlıktır” dedi.

Öğrencilerinin alınmadığını gören bir öğretmen, “Cumhurbaşkanı katılacakmış o yüzden kimseyi almıyorlar. Sadece listede ismi olan kişiler alınıyor” dedi. Gazetecilik bölümünde okuyan bir öğrenci de öğrencisi olmaya hak kazandığı okulun Akademik Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak için geldiğini fakat içeri alınmadığını belirterek, “Güvenlik görevlileri sadece davetli öğrencilerin içeri girebileceğini söyledi. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecekmiş. İçeri alınan bir öğrenciye, ‘Sizi nasıl alıyorlar?’ diye sordum, ‘Çünkü biz özel öğrenciyiz’ dedi ve güldü. Demek ki biz özel öğrenci değiliz. Bunu hangi kritere göre belirliyorlar? Bazı hocalar bazı öğrencileri seçip davet etmişler. Bizi ayrıştırıyorlar” dedi.

     Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 18.10.2016 06:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerEğitim
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177