banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
01 Ağustos 2016 Pazartesi 14:40
İşçi barajda boğuldu

Türkiye’de işçiler arasında sendikalaşma oranı içler açısı... İşten atma baskıları nedeniyle toplam 13 milyon 38 bin 351 işçiden sadece 1 milyon 499 bin 870’i sendikalı. Üstelik sendikalı işçi sayısı da düşmeye başladı. “İşten atılırım” endişesi nedeniyle sendikalara üye olamayan emekçileri bir de “baraj” vurdu. Kurulu toplam 151 işçi sendikasından 96’sı yüzde 1 işkolu barajının altında kaldı. Bu sendikalar toplusözleşme imzalayamayacakları için işçiler en temel haklarından mahrum kalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi sendikalarının üye sayılarına ilişkin 2016 Temmuz istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre sendikalı işçi sayısı düşmeye başladı. Ocak ayında 12 milyon 663 bin 783 olan toplam işçi sayısı temmuzda 13 milyon 38 bin 351’e çıktı. Buna karşın sendikalı işçi sayısı 1 milyon 514 bin 53’ten, 1 milyon 499 bin 870’e geriledi. Sendikalaşma oranı da ocak ayındaki yüzde 11.96’dan, 11.50’ye indi. İstatistiklere göre şu anda Türkiye’de toplam 11 milyon 538 bin 481 işçi herhangi bir sendikaya üye değil. Yani örgütsüz. Bu nedenle başta toplusözleşme olmak üzere temel sendikal haklardan da yoksun.

 

İşçiyi baraj vurdu

Ücret, izinler, sosyal haklar tamamen işverenin insafına kalmış durumda. İşçiler arasında sendikal örgütlenmenin çok düşük olduğu Türkiye’de emekçileri bir de “baraj” vurdu. Sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalayabilmeleri için yüzde 1 işkolu barajını aşmaları gerekiyor. Ancak istatistiklere göre, Türkiye’deki toplam 151 işçi sendikasından 96’sı yüzde 1 işkolu barajının altında kaldı. Bu sendikalar barajı aşamadıkları için toplusözleşme imzalayamayacak. Bu sendikalara üye olan işçiler de en temel hakları olan toplusözleşmeden mahrum kalacak. En fazla üyeye sahip 3 işçi konfederasyonundan da baraj altında kalan sendikalar oldu. Ancak bağlı sendikalarından en fazla baraj altında kalan konfederasyon DİSK.

 

Türk-Metal ilk sırada

İstatistiklere göre, en fazla üyeye sahip sendika yine değişmedi. Türkİş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın (Türk Metal) ocak ayında 181 bin 838 olan üye sayısı 188 bin 103’e çıktı. İkinci sırada 164 bin 259 üyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası, üçüncü sırada da 63 bin 790 üyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası yer aldı.

 

Madende yok gibi

En fazla işçi bulunan işkolu 3 milyon 79 bin 761 toplam işçi ile ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu. Buna karşın sendikalaşma oranları düşük. İşkolunda en fazla üyesi bulunan sendikaların üye sayıları şöyle: Türk-İş’e bağlı Tez-Koopİş: 60 bin 709, Koop-İş: 50 bin 285, Hak-İş’e bağlı Öz Büroİş: 32 bin 149, DİSK’e bağlı Sosyal-İş: 8 bin 519.

Sendikalaşmanın en düşük olduğu işkollarından birisi de madencilik ve taşocakları. Bu işkolunda toplam 190 bin 946 işçi bulunuyor. Türkİş’e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası’nın 24 bin 964, Genel Maden-İş Sendikası’nın 9 bin 265, Hak-İş’e bağlı Öz Maden-İş Sendikası’nın 154, DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’in de 416 üyesi bulunuyor.

Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda da durum farklı değil. İşkolunda Türk-İş’e bağlı Basın-İş’in 2 bin 115, TGS’nin 1019, Hak-İş’e bağlı Medya-İş’in 1928, DİSK’e bağlı Basın-İş’in de 456 üyesi var. Oysa bu işkolunda toplam 94 bin 167 işçi bulunuyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 01.08.2016 14:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177