banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
04 Şubat 2016 Perşembe 17:40
Hastanelerde tek sorun ibadet

Sağlık Bakanlığı’ndan tüm sağlık tesisleri için gönderilen ibadethane yazısında hastane yönetimlerinden; levha ve işaretleri arttırması, ibadethaneyi kolay ulaşılabilecek yerlerde konumlandırması, mümkün olduğunca lavabo, tuvalet gibi iç düzenlemelerin yapılması ve ibadet için gerekli malzemelerin hazır bulundurulmasını istendi. İbadethane bulunmayan kuruluşlarda da açılış için çalışma başlatılması talimatı verildi.

Sağlık Bakanlığı, randevu sistemi nedeniyle hastaların aylarca beklemesi, polikliniklerde uzun kuyruklar oluşması, hastaların katkı payına ilişkin şikayetlerini çözmek yerine hastanelerin ‘ibadethane’leriyle ilgileniyor. Bakanlıktan, tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen yazıda, yapılan incelemelerde ibadethanelerin uygun olmayan, hasta ve yakınlarının zorlukla ulaşacağı yerlerde yapıldığına dikkat çekilerek, “İbadethaneler için uygun alanlarda planlama yapılması, mümkün olduğunca yatan hasta katlarında yer oluşturulması, lavabo ve tuvalet iç düzenlemelerinin yapılması” talimatı verdi. Yazıda, ibadethane olmayan sağlık tesislerinde ise ibadethane açılması için gerekli çalışmaların yapılması istendi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne yazı gönderdi. Kurum başkanı imzalı gönderilen “ibarethaneler” konulu yazıda, Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma” başlığında yer alan, “Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri alınır” maddesine dikkat çekildi.

‘İşaret ve levhaları artırın’

Yazıda, kurumca inceleme yapıldığı ve sağlık tesislerinde ibadethanelerin uygun olmayan, hasta ve yakınarının ulaşmakta zorlanacakları yerlere konumlandırıldığının tespit edildiği kaydedildi. “İbadethaneler insanların dert ve sıkıntısını bir tarafa bırakarak huzur bulduğu azami saygıya layık kutsal mekanlardır” denilen yazıda, ibadethanelerin ibadet için uygun alanlarda planlanması, hasta ve yakınlarının rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla, yönlendirme işaretleri ile levhaların arttırılması ve vatandaşların rahatlıkla görebilecekleri yerlere asılması gerektiği konularına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

İbadethaneler için mümkün olduğunda hasta yatan katlarında yer oluşturulması istenen yazıda, “İbadet için gerekli malzemelerin de hazır bulundurulmalı” dendi. Lavabo ve tuvalet gibi iç düzenlemelerin de yapılmasının bildirildiği yazıda, ibadethane olmayan sağlık tesislerinde de söz edilen şartlarda ibadethane açılmasının sağlanması istendi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 04.02.2016 17:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177