banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Mayıs 2016 Pazartesi 14:00
Görmez'den mülteci uyarısı: Büyük sorunlar yaşanabilir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'ndeki bir otelde düzenlenen Kitlesel Göç Hareketleri ve Küresel Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı.

37 ülkeden 125 ateşe, müşavir ve din görevlisinin katıldığı konferansta konuşan Başkan Görmez, göç alan ülkelerin yaşadığı sorunlara değinirken, bu konuda yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Türkiye'ye gelen sığınmacıların hayatlarına eğitimsiz olarak devam etmesi durumunda ülkenin büyük sorunlarla karşılaşabileceğini söyleyen Başkan Görmez, şöyle konuştu:

"Bugünün göçlerinin doğurduğu sorunları ortadan kaldırmak için yeni uluslararası kuruluş ve evrensel sözleşmelere ihtiyaç vardır. Bu son göçleri size söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de 3 milyonu bulan mülteci sığınmacı kardeşimiz var. Onlara millet olarak, ensar olmaya çalışıyoruz. Mülteci çocukların eğitimi, malesef ülke olarak en büyük sorunumuz bu. 3 milyonun büyük bir kısmı kadın ve çocuk. Yaklaşık 1 milyonu çocuk. Bunlar eğitimsiz olarak hayatlarını idame ederlerse, devam ederlerse hem ülke olarak hem millet olarak coğrafyamız gelecekte çok vahim sorunlarla karşılaşır."

Başkan Görmez, Türkiye'de bugüne kadar 100 bin sığınmacının denizlerde ölü olarak bulunduğunu anlatırken, şöyle devam etti:

"11 Eylül'den sonra sığınmacılık meselesi bir tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır. İrticai sığınmacılık günümüzde bir tehdit olarak algılanmıştır. Bugünün kitlesel göçleri içinde göçmenlerin yüzde 80'inden fazlasını müslümanlar oluşturmaktadır. İrticailik aslında koptuğu yerde başlıyor. Koptuğu yerde tramvalar yaşadığı için insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Tramvalar devam ediyor, bazen karada değil denizlerde kendilerini buluyor. 100 bini aşkın insan denizlerden toplandı Türkiye'de. Ne kadarı boğuldu bilmiyoruz. Bazıları için İzmir'de isimsiz mezarlıklar kuruldu."

Diyanet olarak Japonya'da bir müslüman mezarlığını imha edilmekten kurtardıklarını anlatan Başkan Mehmet Görmez, "Buradan göçen insanların doğumu, ölümü önemlidir. Nereye göç edecekleri önemlidir. Mezarlıkları yoktur. Geçen yıl bir arkadaşımız gitti Japonya'ya, oradaki bir müslüman mezarlığının tamamının imha edileceğini öğrenmiş. Neden? Çünkü vergiye tabiymiş. Tamamen imha edecekleri, içlerinde büyük seyyah-ı şeriflerin bulunduğu, büyük insanlar vardı. İslam'ı Japonya'ya taşıyan nice insanlar vardı. Biz Diyanet olarak vergilerini ödemeye başladık. Bu şekilde imha işlemini önlemiş olduk" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen konferans 4 gün sürecek.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 23.05.2016 14:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177