banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Mayıs 2016 Cuma 14:20
Gezi'nin 3'üncü yılı:  Gözümüz ve elimiz parkın üzerindedir

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) Büyükkent Şubesi'nde yapılan toplantıda Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) İstanbul Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Beyza Metin ve Avukat Can Atalay konuşmacı olarak yer aldı. Öte yandan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, yine olaylarda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da toplantıya katılanlar arasında yeraldı.

Toplantıda "Taksim Yayalaştırma Projesi" kapsamında sunulan koruma amaçlı imar planı değişikliğine ve beraberindeki kurul kararına ilişkin dava süreçleri ile ilgili bilgi aktarıldı. Olaylarda hayatlarını kaybedenler ve davalarla ilgili bilgi verildi. Avukat Can Atalay yaptığı konuşmada "Bu bölgede neyin yapılıp neyin yapılmayacağına arazi kullanımının nasıl gerçekleştiriliceğine trafik çözümlemelerinin nasıl gerçekleştirileceğine daha da önemlisi kentsel sitin bir bütün olarak Taksim gibi Türkiye'nin en önemli meydanının nasıl düzenleneceğine ilişkin imar planı ile ilgili dava esas olarak yürütmenin hatta yürütme erkinin tek kişi elinde toplanmış halinin yargının üzerinde nasıl bir tahakküm kurduğunu somut bir nişanesi niteliğindedir. Yargı bağımsızlığı ile ilgili kaygıları başka hiç bir dosyada görmek istemeyen gözler bu dosyada görmek zorundadır. " dedi.

"GÖZÜMÜZ VE ELİMİZ TAKSİM GEZİ PARKI'NIN ÜZERİNDEDİR"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ise Taksim Meydanın'nın bugünkü halinin iyi durumda olmadığının altını çizerek, "Gezi parkı ise tüm düzenleme adı altında sürdürülen inşai faliyetlerin tehdidi altında. Bizler Taksim Dayanışması'nı oluşturan 120'nin üzerinde birleşen olarak Taksim Gezi Parkı'nı takip ettiğimizi, yasal süreçlerle beraber pratik hususlarda da Taksim Gezi Parkı ile ilgili hassasiyetimizi burada bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bölgenin tek açık alanı, tek yeşil alanı, afet anlarında tek kullanma alanı olan Gezi Parkı'nın bakımlarının fen ve teknik kurallara uygun olarak zamanında ve rutin olarak yapılması gerektiğini buradan dile getiriyoruz. Taksim Gezi Parkı'na ilişkin tüm bu çalışmaları yapmakla yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni buradan bir kez daha göreve çağırıyruz. Gözümüz ve elimiz Taksim Gezi Parkı'nın üzerindedir. Bundan önce kazanılmış haklarımızı bundan sonra da takiple sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade edelim. " ifadelerini kullandı.

"GEZİ'DE BU GENÇLER GİBİ YAŞLANMAYACAK"

Taksim Dayanışması adına yapılan ortak basın açıklamasını ise Beyza Metin okudu. "31 Mayıs 2013 günü ve sonrasında Yani Gezi'den ve Haziran direnişinden bu yana, bu ülkede kimilerince yüzbinler, kimilerince milyonlar önce sokakları ardından parkları doldurdu. Kimseden emir almadan , hiçbir beklentisi olmadan, kendisi için değil bu ülkenin ruhunu, kadınların, gençlerin geleceğini korumak adına kendini siper eden gençler silinmeyecek bir miras bırakarak can verdi. Gezi de bu gençler gibi yaşlanmayacak. " ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından, Gezi Parkı olaylarının anma etkinlikleri çerçevesinde 29 Mayıs'ta Abbasağa parkında etkinlikler düzenleneceği ve 31 Mayıs saat 19.00'da Gezi Parkı'nda bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 27.05.2016 14:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177