banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Ağustos 2016 Pazartesi 12:41
Ford’tan cüretkar hamle!

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde, Pala Alto yerleşkesinde bulunan Ford Research and Innovation Center’da (Ford Araştırma ve Geliştirme Merkezi), Yönetim Kurulu Başkanı Mark Fields, oldukça cüretkar bir planı gözler önüne serdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mark Fields” Hemen hemen tüm gerekli geliştirmeleri yaptık. İlk testler de harika sonuçlar verdi. Şimdiyse önümüzde, uluslararası kuruluşların gerekli tüm testleri gerçekleştirmek ve varsa eksikliklerimizi düzeltmek için bir-iki yıl var. Her ne kadar tüm testler olumlu olsa da, fazladan güvenlik kimseye zarar vermez. 2021 yılında ise, şu anda geliştirdiğimiz tüm otonom araçlar, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında satışa sunulacak ve yollara çıkacak. Gerekli izinler şimdiden alındı bile. Biz artık sadece bir otomobil üreticisi değil, mobilite yaratıcısı konumundayız. Artık basit sürüş asistanları projelerini tüm cafcaflı görünümlerini rağmen iptal ettik. Yoğunlaştığımız en büyük proje ise kendine kendine yol alan ve otomatik park etmek için muazzam alanlara ihtiyaç duymayan otonom teknolojisi. İnanıyoruz ki, sektörün lideri biz olacağız.” açıklamasında bulundu.
2021, şu anda geliştirilmiş tüm otonom araçların piyasada olacağı tarih, lakin bu sizi yanıltmasın. Ford, 2017 sonuna kadar anayurdunda ve Batı Avrupa pazarında iki otonom modeli satışa sunacak. Bu da; otonom araç dünyasındaki rakipleri Volvo, BMW, Mercedes ve Tesla’dan çabuk davranacağını işaret ediyor.

Galaxy Note 7 kutusundan neler çıkıyor? – Video

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 22.08.2016 12:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177