banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Temmuz 2016 Cuma 19:20
Financial Times: Erdoğan'ın tasfiyesi borsa uzmanlarına uzandı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin The Financial Times gazetesi, Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiye sürecini konu alan bir haber yayınladı. Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Mehul Srivasta imzasıyla yayınlanan haberde, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi sonrasında kapsamlı bir tasfiyeye giriştiği ve on binlerce asker, bürokrat ve öğretim görevlisinin ardından son olarak borsa uzmanlarının hedef alındığı' ifade edildi.

"Mevcut durum hakkında ne düşündüğümüzü söyleyemiyoruz"

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birim Yöneticisi Mert Ülker'in lisansının Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından iptal edildiğine ve "Darbe Girişiminin Arkasında Kim Vardı?" başlıklı raporu sebebiyle Ülker hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen haberde, isminin açıklanmasını istemeyen bir banka uzmanının şu sözlerine yer verildi:

"Benim görevim insanlara mevcut durum hakkında ne düşündüğümü söylemek; fakat bu şartlarda artık ne düşündüğümü söyleyemiyorum. Oysa bu, Türkiye'nin bugünlerde ihtiyacı olanın tam tersi."

"Bizim yerimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık isimler alacak"

Gazetenin temas kurmaya çalıştığı 8 piyasa uzmanı, 'yönetimlerinin kendilerine profesyonel yaşamlarının geleceği için sessiz kalmaları veya çok dikkatli hareket etmeleri talimatı verdiğini' belirtirken Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birinin yeni emekli olmuş dekanı şu açıklamada bulundu:

"Burası, Stalin'in yönetimi altındaki Sovyetler Birliği'ni ya da Mao'nun yönetimi altındaki Çin'i andırmaya başladı.

"Hedefleri net: Bu fırsatı, Sayın Erdoğan'dan yana olmayanlardan kurtulmak için kullanmak. Bunun uzun vadede, üniversiteler ve sadece bağımsız olmaları halinde saygın kalabilecek diğer kurumlar üzerinde etkisi olacaktır."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 29.07.2016 19:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177