banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Nisan 2016 Cuma 09:20
‘Ermenileri nasıl bilirsiniz’ araştırması

10 şehirde 82 kişinin katılımıyla odak grup toplantıları ve 26 kanaat önderiyle derinlemesine mülakat yapan Aybars Görgülü ve Sabiha Senyücel Gündoğar, bulgularını ‘1915 ve Ötesi: Türkiye’de Toplumsal Algı’ başlığıyla raporlaştırdı. Sonuç değerlendirmesini Etyen Mahçupyan kaleme aldı.

Bulgular arasında en çarpıcı olan, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin kendilerini sürekli tedirgin hissetmesi. Ermeniler eşit vatandaş muamelesi görmediklerini, toplumun geri kalanının kendilerine gizli bir nefret beslediğini düşünüyor. Ermeni olmayanlarsa ya ayrımcılık yapıldığına katılmıyor ya da yapılmasını doğru buluyor. Söylemleri, Ermenileri yabancı ya da misafir gördüklerine işaret ediyor.

1915’te yaşananlar Ermeniler için istisnasız soykırımken, diğer kesimlerde ezici çoğunluk buna karşı çıkıyor. Ancak Ermeniler soykırımın tanınmasını istese de en öncelikli sorun görmüyor, eşit vatandaşlık ve Ermeni sınırının açılmasını daha önemli buluyor. Ermeni kültür mirasına sahip çıkılması, vakıf mallarının iadesi, 1915’i organize edenlerin itibarlarının alınması da isteniyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 29.04.2016 09:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177