banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
04 Ağustos 2016 Perşembe 03:00
Ermeni gitar eğitmeni 'FETÖ' suçlamasıyla işten çıkarıldı!

Darbe girişimi sonrası, 'FETÖ' soruşturması kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları-İSMEK’te başlayan işten çıkarmalarda, sekiz yıldır gitar eğitmeni olarak çalışan Ari Hergel’in de işine son verildi. Hergel, 22 Temmuz’da kendisine gelen telefon mesajıyla durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Agos’tan Vartan Estukyan’ın haberine göre Hergel, işten çıkarılma gerekçesini bilmediğini, telefonuna gelen mesajla Fethullah Gülen’le ilişkilendirildiğini belirtti. Hergel’e gelen mesajda şu ifadelere yer verildi: “Devlet kurumları tarafından illegal yapıların tüm unsurları ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla; bu yapılar ile ilişki içinde olan, emir ve talimat alan, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği her türlü legal görünümlü yapıyla ilişki kuran, amaçlarına ulaşmasına hizmet etmek üzere maddi katkı sunan, kendisine verilmiş görev ve yetkileri kötüye kullanan, farklı ortamlarda açık veya gizli propaganda yapan ve bu yapının etkisinde hareket eden kişiler için türlü takibat, soruşturma ve kovuşturmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kurumumuza ulaşan bilgiler ışığında iş akdiniz, 22.07.2016 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu 25/II’ye göre sonlandırılmıştır.”

Hergel, işten çıkarılmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bana gelen mesajda FETÖ ile ilişkilendirilip, işime son verildiği yazıyordu. Ancak ne gelen yazılı tebliğde, ne yüz yüze ve telefonla yaptığım görüşmelerde hangi bilgi veya belgeye dayanarak böyle bir kanaate ulaşıldığını öğrenebildim.”

Gitar eğitmeni Ari Hergel, kendisi gibi birçok kişinin de aynı gerekçeyle işten çıkarıldığını belirtti: “Dava açmak için tebliğin ıslak imzalı halini almak üzere kurum merkezine gittiğimde benimle aynı tebliği almış onlarca çalışanla karşılaştım, insanlar kendilerini anlatmak için çabalıyor, dilekçeler yazıyordu.”

Hergel aynı zamanda, konuyla ilgili yargı süreci başlatacağını da ifade etti: “Benim işten çıkarılmam, yaşanan mağduriyetler düşünüldüğünde çok önemli bir vaka değil, kaybedeceğim ekonomik gelirin telafisini yapabilecek durumdayım. Karşılaştığım ve hikâyelerini duyduğum insanlar benden daha kıdemli, tek geçim kaynağı bu iş olan, emekliliğine aylar kalmış çalışanlar var, onlar için durum çok daha hayati. Benim için önemli olan üzerimize atılan bu çamurun izlerini bir an evvel silmek, yargı süreciyle yapılacak her adımı atıp, yaşanan bu haksız ve hukuksuz gidişata ufak da olsa engel olmak.”

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 04.08.2016 03:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177