banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
08 Nisan 2016 Cuma 20:20
Ergene'nin ölüm kusmaması için toplanıyorlar

(Fotoğraf: Arslan Algül Trakya Havacılık)

Lüleburgaz Hükümet Konağı önünde saat 14.00’te “Ergene yalanına, Trakya’nın talanına son” sloganıyla düzenlenecek mitinge CHP Genel Sekteri Kamil Okyay, CHP Milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, gazeteci ve televizyoncu Tayfun Talipoğlu da destek verecek.

Lüleburgaz Demokrasi Platformu’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Ergene Nehri’nin kirliliği ve çevreye vermiş olduğu zararlar, Trakya’da, Marmara Ereğlisi’nde curuf ve petrol atığı yakarak kurulması planlanan termik santraller, Malkara’da kurulması planlanan kömür yakıtlı termik santraller, Demirköy ve Kofçağız’a yapılması planlanan RES’ler, İğneada’ya yapılması planlanan nükleer santral, Pınarhisar-Vize- Saray ve Çerkezköy aksındaki taşocakları ve çimento fabrikaları… Bunun gibi burada sayamadığımız birçok proje, doğayı birtakım özel çıkarlar uğruna dönüştürmeyi hedef almaktadır, Açıktır ki bu talan, yine insan eliyle ve alınan yararlarla gerçekleşmektedir. Söz konusu doğa katliamına, sadece çevrenin kirlenmesi ekseninden değil, yaşam alanlarımızın talan edilmesi, tarımdan geçinenlerin geçim kaynaklarının ellerinden alınması ekseninde de yaklaşılması duyarlılığı daha da arttıracaktır.” 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 08.04.2016 20:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177