banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Ekim 2016 Pazartesi 09:40
Ekilmeyen araziyi devlet kiraya verecek

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım alanlarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeye gideceklerini ve bunun için de bir yasa hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “Diyelim ki tapulu bir yeriniz var belirli bir ölçeğin üzerinde. Ama ekmiyorsunuz. İhtilaf, miras tartışmalarından dolayı. Veya başka nedenlerden dolayı araziyi atıl hale getirmişsiniz. Biz, kamu adına burasını ekmiyorsanız, sizin adınıza ekerek, kira bedelinizi bankada hesabınıza yatıracağız” dedi.

TBMM’nin yeni yasama resepsiyonunda sorularımızı yanıtlayan Faruk Çelik, tarım alanlarının daha verimli kullanılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Tarım alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için “atıl arazi”lerin tarıma kazandırılacağını ve “alternatif ürün” yetiştiriciliğini özendireceklerini belirten Çelik, bu bunu sağlamak için de bazı radikal önlemlerin yaşama geçirileceği mesajı verdi. Çelik, şu bilgileri paylaştı:

79 milyonun malı

“Diyelim ki tapulu bir yeriniz var belirli bir ölçeğin üzerinde. Ama ekmiyorsunuz. İhtilaf, miras tartışmalarından dolayı. Veya başka nedenlerden dolayı araziyi atıl hale getirmişsiniz. Bu öncelikle 79 milyonun malıdır, ama bu arazinin tapusu sizde. Eğer buradan üretim elde edilmeyecekse o zaman 79 milyonun hakkıyla hukukuyla oynanmış oluyorsunuz. Biz, kamu adına burasını ekmiyorsanız, sizin adınıza ekerek, kira bedelinizi bankada hesabınıza yatıracağız. Devlet olarak biz, bu arazileri ekebilecek olanlara kiraya vereceğiz. Yani ‘araziyi ekmiyorum’ diye bir şey olmayacak. Mülkiyet hakkına dokunmuyoruz ama asli görevi üretimdir. Önümüzdeki günlerde belki Sayın Başbakanımızın açıklaması olacak. Hangi ürünlerin nerede ekileceğini belirledik. Biz bunlara destek vereceğiz. Onun dışındaki ürünlere destek vermeyeceğiz. Belki alımda yapmayacağız.”

‘Rusya ile nekahat dönemi’

Konu hakkında bir örnek veren Bakan Faruk Çelik, “Su kısıtı olan bir yere mısır ekilmez. 45 yerde su kısıtı var örneğin. Buraya mısır değil, alternatif ürünler ekilecek. Diyelim ki adam ısrarla mısır ekmeye çalışıyor. TMO olarak alım yapmayacağız” dedi. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından tarım ürünleri ihracatı konusunda Rus yetkililerle görüşme sürecinin başlayacağını anlatan Çelik, “Teknik heyetlerimiz bu hafta Rusya’ya gidiyor. Onlar geldiler. Bu aslında ilişkilerimizin iyi olmadığı nisanda teknik ekipler gelip gittiler. Şu an itibarıyla Rusya’nın ürünlerin teminiyle ilgili bağlantıları var” dedi. Rusya ile şu anda “nekahat dönemi” yaşandığını belirten Çelik, ihracatla ilgili istenilen noktaya gelinmediğini ifade etti.

Ancak teknik heyetlerin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra ilişkilerin daha iyi olacağını umduğunu belirten Çelik, “ Onların da bizden talepleri var. Mesela siz et veya canlı hayvan ithal ediyorsunuz, bizden acaba olmaz mı diyorlar. Olmaz diye bir şey yok. Et ithal edebiliriz. Ama bizim de vermek istediklerimiz var. Bunları masa başında konuşacağız. Kasımda Soçi’de Rus Tarım Bakanı’yla bir araya geleceğiz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 03.10.2016 09:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177