banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Haziran 2016 Cumartesi 10:20
Ece Erken'den eski eşine bir dava daha

TV sunucusu Ece Erken ile (38) eşi Serkan Uçar (27) 8 ay önce anlaşmalı boşandı. Tarafların 2015'te hazırladıkları boşanma protokolüne göre müşterek çocuk Eymen Uçar'ın velayeti anneye verildi. Mahkeme boşanma protokolüne bağlı olarak babanın oğlu için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Baba, çocuğunu her ayın birinci ve üçüncü haftalarının cumartesi- pazar günleri görebilecekti.

Sabah'ın haberine göre; Eymen Uçar 3 yaşına geldiğinde babanın yanında kalabilecekti. Ayrıca ilkokuldan itibaren her yıl sömestr tatilinde, dini bayramların ikinci ve üçüncü günleri babaya verilecekti. Aradan 8 ay geçti ve Erken mahkemenin hükmettiği çocuğuyla ilgili velayet hükümlerinin yeniden düzenlenmesi için boşandığı Uçar'a bir dava daha açtı. Boşanma protokolünde yer alan ve çocuğuyla görüşmesiyle ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesini isteyen Erken, babanın çocuğuna karşı ilgisiz davrandığını öne sürdü. Erken'in avukatı dava dilekçesinde "Çocuğuna karşı davalı baba ilgisiz davranmaktadır. Babalık vazifesini yapmıyor.

Gerekli alakayı göstermiyor. 3 yaşından sonra küçük Eymen'in uzunca bir süre babasının yanında kalmaması için davayı açtık. Protokole göre 3 yaşından sonra babasının yanında yatılı olarak kalabilir. Şu an hafta sonları düzenli olarak çocuğunu görebiliyor. Babasının yanında kalma süresi kısıtlansın" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 25.06.2016 10:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerFoto Galeri
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177