banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
05 Şubat 2016 Cuma 14:20
Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay açıklaması

Mustafa Balbay'ın seçtiği medya da, zamanlaması da manidar

Balbay’ın teşekkürü(!)

Eski yazarımız, CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay kendisine yakıştıramadığımız bir tutum ve söylem içine girerek gazetemizi, yazar ve yöneticilerini havuz medyasına, iktidar güdümündeki yargıya hedef göstermekten, AKP iktidarı ile kayyım ve havuz medyalarının saldırı, yalan ve iftiralarına alet olmaktan çekinmemiştir.

Mustafa Balbay, çok uzun yıllar süresince bu gazeteden ve okurlarından hep sevgi, saygı ve destek görmüştür. Balbay’ın bu gazeteye kattıklarından çok daha fazlasını bu gazete ve okurları kendisine sunmuştur. Bu gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği, Ankara temsilciliği ve adı gazetecilik mesleğiyle, Cumhuriyet gazetesiyle özdeşleşmiş ender isimlerden olan Uğur Mumcu’nun birinci sayfadaki köşesini daha düne kadar kendisine sunmuş olan gazetesine bunu lâyık görmesi kuşkusuz kendi takdiri ve tercihidir.

Yaşadığımız çok ağır ve olumsuz siyasi, toplumsal, ekonomik gerçeklik karşısında bu konuyu gündeme getirmekten üzüntü duyuyoruz. Ancak, susarak geçiştiremeyeceğimiz birkaç noktayı belirtmek de sorumluluğumuzdur.

Balbay, her fırsatta uzun tutukluluk dönemini kastederek, Cumhuriyet gazetesi için bedel ödediğini söylemektedir. Oysa kendisi, gazetenin kurumsal olarak kendisine verdiği görev ve talimatlardan dolayı değil, kendi tercihleri ve tutumu nedeniyle mağdur olmuş, tutuklanmış ve yargılanmıştır. Hiç kuşkusuz haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalmıştır; büyük bir mağduriyet yaşatılmıştır kendisine. Ama bu haksızlığın, hukuksuzluğun sorumlularını herkes biliyor: AKP iktidarı tarafından önü açılan, desteklenen, işbirliği yapılan ve ne istedilerse verildiği açık açık ikrar edilen, emniyet ve yargı içinde örgütlenmiş yasa dışı bir oluşum. Balbay’ın Cumhuriyet gazetesi için bedel ödeyip ödemediği tartışmalıdır ama Cumhuriyet gazetesinin Balbay nedeniyle maddi-manevi çok ağır bedeller ödediği, halen daha ödemeye devam ettiği kuşkusuzdur. 2007 – 2008 yıllarında günlük ortalama tirajı 75-80 binlerde olan gazetenin, Balbay’ın tutuklanmasının hemen ardından 2009 yılında büyük bir hızla 50-55 binlere gerilemesi olgusunu anımsatmak yeterli.

Daha birkaç ay öncesine kadar yönetiminde bulunduğu, düzenli köşe yazdığı gazetesinde, kendisinin iddia ettiği gibi “Fetocu” ya da “Kürtçü” diye yaftalanıp, karalanacak bir yazarımız, yöneticimiz ve muhabirimiz yoktur. Bu gazete, düşünce ve yorumlarını köşelerinden özgürce dile getiren bütün yazarlarının arkasında, yanındadır. Tıpkı, daha düne kadar Balbay’ın da arkasında, yanında durduğu gibi…

Bu gazetenin, halkı bilgilendirme, gerçekleri yazma görevini büyük bir cesaret ve kararlılıkla yerine getiren genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, gazetecilik görevlerini yerine getirdikleri için “FETÖ’ye yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Tam da bu zamanda, adeta bu suçlamaya hak verirmiş ya da tanıklık yaparmışcasına gazeteyi, yazarlarını, yöneticilerini “Fetoculuk”, “Kürtçülük” gibi iftira söylemleriyle hedefe koymak, daha da vahimi “beni FETÖ kovdurdu” manşetlerine zemin hazırlamak, bu saçmalıklara, bu ağır ve kabul edilemez iftiralara, haksızlığa neden olmak, bu noktaya kadar sürüklenmek, …
Elbette okurların, vicdan ve iz’an sahibi kamuoyunun takdir edeceği bir durumdur.

Bir yandan bu satırların yazıldığı saatlerde bile gazetenin kendisine sunduğu olanakları kullanmaya devam edip, öte yandan havuz ve kayyım medyası aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine bu şekilde teşekkür eden(!) eski yazarımız Mustafa Balbay’a yeni seçtiği yolda başarılar dilerim!..

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 05.02.2016 14:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177