banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Eylül 2016 Perşembe 12:20
Cumhuriyet'e "Alternatif Nobel Ödülü"

Alternatif Nobel Ödülü, dün Right Livelihood Vakfı İcra Kurulu Başkanı Ole von Uexkull ve Kurul Üyesi Marianne Andersson tarafından açıklandı. Bu yıl ödüle 50 ülkeden 125 kişi ve kurum aday gösterilmişti.

 

Ole von Uexkull yaptığı açıklamada “Ülkedeki insanlarının geçirdiği bu zor dönemde, büyük riskleri göze alan Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye’de ifade özgürlüğünün bayrağını taşımaktadır. Right Livelihood Ödülü, Cumhuriyet’in Türkiye’de ve tüm dünyada basın özgürlüğüne sunduğu katkıyı alkışlarken, gazetenin araştırmacı gazeteciliğe verdiği önemin de altını çizmektedir” diyerek Cumhuriyet’i kutladı.

 

Right Livelihood Vakfı tarafından yapılan açıklamada da, "Türkiye’de ifade özgürlüğünün giderek tehlikeye girdiği bir zamanda Cumhuriyet çok önemli haberlerle ulusal ve uluslararası kamuoyunu etkilemektedir." denildi.

 

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Daha iyi bir yaşam için çaba harcayanlara verilen 'Doğru Yaşam Ödülü'nün çok özel bir önemi var. Özverili okurlarımız olmasaydı bu ödülü alamazdık. Cumhuriyet insan haklarına, kadın haklarına, düşünce ve basın özgürlüğüne, laiklik İlkesine en fazla önem veren gazete olma özelliğini her zaman korudu. Çabalarımız nedeniyle yazarlarımız öldürüldü, hapislere atıldı,saldırılara uğradı, can güvenlikleri tehlikeye girdi. Darbeler, darbe girişimleri, sıkıyönetimler, olağanüstü haller yaşadık. Ama okurlarımızın 'bilgilenme hakkı'nın kısıtlanmasına hiçbir zaman izin vermedik” diye konuştu.

 

Alternatif Nobel Ödülü bu yıl dört kişi ve kuruma verildi. Cumhuriyet Gazetesi’nin yanısıra, ‘Suriye'deki sivilleri savaş felaketinden kurtarmak için gösterdikleri olağanüstü cesaretlerinden dolayı' Beyaz Kasklılar' örgütü; “şiddet, suiistimal ve ayrımcılık ortamında kadınların haklarını savunan' Nazra adlı dernek ve derneğin kurucusu Mozn Hassan ayrıca Rus insan hakları savunucusu Svetlana Gannuşkina da ödül aldılar. Gannuşkina, on yıllardır, kurduğu ‘Halk Yardımı' adlı örgütle göçmenlere, mültecilere ve etnik azınlıklara yardım ediyor.

 

“Alternatif Nobel Ödülü” 1980 yılından bu yana veriliyor. Ödül daha iyi bir yaşam için çaba harcayan, küresel sorunların köklerine inen, öngörülü, örnek olabilecek çözümler geliştiren kişi ve kurumlara veriliyor. Ödüle bugüne dek 68 ülkeden 166 kişi değer görüldü.

 

Cumhuriyet Gazetesi’nin ödülü almasıyla birlikte Alternatif Nobel Ödülü Birsel Lemke (2000) ve Hayrettin Karaca’nın (2012) ardından 3. kez Türkiye’ye verilmiş oldu.

 

Alternatif Nobel nedir?

Alternatif Nobel'e 2014 yılında Edward Snowden'in layık görülmesi de bütün dünyaya verilmiş bir sinyaldi. Right Livelihood Award dünyanın en saygın insan hakları ödüllerinden olup 1980 yılından beri insan hakları, fakirlikle mücadele ve çevre sağlığı için örnek çalışmaları olanlara veriliyor.

Right Livelihood Award vakfının kurucusu Jacob von Uexkull Nobel Komitesi'ne insan hakları ve çevre ödüllerine para katkısında bulunmayı önermiş, önerisi ret edilince de ödülü Alternatif Nobel olarak ta adlandırılan kendi vakfını kurmuştu. Resmi Nobel ödülleri neredeyse sadece beyaz Anglosaksonlara verilirken Alternatif Nobel ile uluslararası alanda tanınmamış ve elit zümreden olmayan, ancak küresel gelecek üzerinde olumlu etki yaratabilen şahsiyetler ödüllendiriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 22.09.2016 12:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177