banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Temmuz 2016 Perşembe 04:20
Çomak: İşkencecim aleyhimde tanık oldu

22 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Çomak’ın yeniden yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Çomak hakkında daha önce verilen hükmün onaylanmasına karar verilmesini istedi. Çomak, duruşmada tanık olarak dinlenen polis Yüksel Ateşoğlu’nun kendisine işkence yapan polislerden biri olduğunu söyleyerek, “Saç modeli bile değişmemiş” dedi. Mahkeme ve duruşma savcısı, Çomak’ın işkence iddiasını ciddiye almadı.

Çomak, 1994’te 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanmış, DGM’de yargılandığı dava 2000’de sonuçlanmıştı. PKK üyesi olduğu, kod adlarıyla anıldığı, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmişti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Çomak’ın tahliye talepleri reddedildi.

Dünkü duruşmada, tanık olarak dinlenen polis Ümit Karabay, “Sanığın ismi çağrışım yapsa da olayı ve aldığım ifadeyi hatırlamıyorum” dedi. Samsun’dan SEGBİS’le bağlanan tanık, “Baskı sonucu ifade almamız söz konusu değildir. Sanık hür iradesiyle ifade vermiştir. Ben de o ifadeyi yazdım” dedi. Tanık polis Yüksel Ateşoğlu ise “Sanığa aldığımız ifadesi okutulmuştur veya okumuştur. O şekilde imzalanmıştır” dedi. Çomak ise tanıkların yalan söylediğini dile getirerek, “Özgür irade söz konusu değildir. İşkence yapılmıştır. Tanığın saç modeli bile değişmemiş” dedi. Çomak’ın avukatı Fırat Aydınkaya, Çomak’ın kendisine işkence yapan polisi tanıdığını belirterek, “Heyetiniz suç duyurusunda bulunmalı. Sanık Bingöl’deki eylemden yargılanıyor. O eyleme dair evraklar getirtilmelidir” dedi. Çomak’ın işkenceci diye teşhis ettiği tanık hakkında ise suç duyurusunda bulunulması yönündeki talebi reddeden mahkeme davayı 28 Eylül’e erteledi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 14.07.2016 04:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177