banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
17 Şubat 2016 Çarşamba 21:20
CHP'li vekil telefonunu verdi: 533...AKP iktidarı döneminde tutuklu ve hükümlü sayısının devamlı arttığını belirten Sertel, "Cezaevleri dolup taşıyor. Tutuklu ve hükümlüler, insanlıkdışı şartlarda cezalarını çekmek zorunda bırakılıyor. Öyle ki birçok mahkum, yerde birbiri üstüne yatmak zorunda kalıyor. İnsan hak ve özgürlükleri çiğneniyor." dedi.

Toplumun bütün kesimlerinden telefon aldığını belirten Milletvekili Sertel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "533-293 01 00" olan cep telefonu numarasını da vererek, vatandaşların arayabileceğini belirtti. Kahramanmaraş Açık Cezaevi'ndeki bir mahkumun telefon ettiğini ve cezaevi şartlarını anlattığını belirten Sertel, şunları söyledi: "Bu cezaevi 160 kişilik ancak şu anda 410 kişi bu cezaevinde yatıyor. Aynı cezaevinin kapalı kısmı ise 750 kişilik, o kısımda da bin 160 kişi yatıyor. Arayan kişi, yatak olmadığı için yerde yattıklarını, gece tuvalete kalkanların diğerlerinin üstüne basarak geçmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Tutuklu ve mahkumlar, insanlıkdışı şartlarda iki kere cezaya mahkum ediliyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'den sonra mahkûm sayısında hızla artış gözlendi. 2005'te bu rakam 55 bin 870 iken 2015'te 170 bine ulaşmış. Şimdi de ne yazık ki 200 binlere ulaşmış vaziyette."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 17.02.2016 21:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177