banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
21 Nisan 2016 Perşembe 11:40
CHP'li Tüm: Türkiye, Hitler Almanyası'na benziyorSamsun Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Hayati Tekin ile birlikte Erzurum'a gelen Milletvekili Mehmet Tüm, CHP İl Başkanlığı'nda değerlendirme yaptı. CHP İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin de hazır bulunduğu toplantıda Mehmet Tüm, şunları söyledi:

"Sayısal çoğunluğu nedeniyle her türlü anti demokratik yasayı geçiriyorlar. Ama bu ilelebet böyle gitmez. Halkın arasında şöyle bir deyim vardır: Zalimin zulmü artıkça sonu yakınlaşır. Türkiye Hitler Almanya'sına benziyor. Farklı düşünen, yazan, çizen insanlara izin verilmiyor. Hep hedef gösteriliyor. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Hitler de halkın oyuyla gelmiştir ama dünyayı felakete sürüklemiştir. Türkiye'de karamsar bir tablo var. Ama bu karamsar tabloyu mutlaka değiştirmek durumundayız. Bunun için de tek alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP, cumhuriyeti kuran bir gelenekten geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve bu ülkede AK Parti'nin bu kadar kışkırtmasına rağmen bu ülkenin insanı yine birlikte yaşıyorsa demek bu cumhuriyet bize çok şey kazandırdı. Hısım olmuşuz, arkadaş olmuşuz, komşu olmuşuz, kız alıp vermişiz. Cumhuriyet'in değerleriyle büyümüşüz."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 21.04.2016 11:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177