banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Mayıs 2016 Çarşamba 13:20
'CHP olarak 110 imza ile AYM’ye gitmeliyiz'

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasını AYM'ye taşımak için yaptığı imza çağrıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Başka bir partiye imza Vermeyeceğini söyleyen Erdem "Partimin böyle bir teşebbüste bulunması halinde, AYM’ye madde iptali istemli başvuruya tabi ki ben de imzamı atarım. Ancak, partim dışında bir siyasi oluşumun teşebbüsü içerisinde yer almayacağımı açıkça bildiririm. Bu kararım, CHP’nin sosyal demokrat temelde siyaset yapan bir milletvekili olarak, kendi doğrularımın ve ilkelerimin gereğidir. Kendi partimin, parlamenter sistemi yerle bir ederek başkanlık sisteminin zeminini hazırlayan Saray’ın kara bir oyunu olan Anayasa Değişikliği’ni, 110 imza ile AYM’ye taşıyarak, üzerine düşen tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi yönünde, partimdeki yönetici arkadaşlarıma sizlerden aldığım görüşleri dillendirdim, bu doğrultuda politik zeminde mücadele vermeye devam etmekteyim" dedi.

Suç işlemediğini ve fezlekelerimden korkmadığını ifade eden Erdem, "CHP’nin sosyal demokrat bir milletvekili olarak, dokunulmazlıkların geçmişe dönük olarak kaldırılması meselesini bir bireysel mağduriyet olarak görmek doğru değildir. Bu parlamenter demokrasiyi bir darbeyle tasfiye etmeyi amaçlayan bir saray oyunudur. Bu yasa parlamentodan geçtikten sonra, çok rahat ifade edebilirim ki başvuru açısından Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için 110 imza toplayıp gitmek ve bireysel olarak bu maddeden görülecek zararı engellemek adına başvurmak mümkündür. Fakat ben bir hukukçu olmadığım halde şunu söyleyebilirim ki, 83. Maddede düzenlenenen geçici bir fıkra aracılığı ile dokunulmazlıklar mevcut fezlekler üzerinden kaldırılarak, 84. Madde’de yer alan koşulların hiçbirisi oluşmamış bir şekilde milletvekilliğinin düşürülmesi mevzubahistir" dedi. 

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPMAYACAĞIM

Parti kararı dışında AYM'ye bireysel başvuruda bulunmayacağını da belirten Erdem, "Benim AKP’nin getirdiği bu Anayasa değişikliğine karşı çıkma nedenim, kendi fezlekelerimden veya siyasi geleceğimden kaygı duyarak, cezaevine girmek endişesiyle hayır dediğim bir düzenleme olması değildir. Karşı çıkmamın nedeni Türkiye’nin geleceğinden endişe duyarak, parlamenter demokrasiye Erdoğan eliyle şantaj yapılacak bir noktaya geleceğini gördüğüm bu süreçte tavrımı parlamenter sistemin devamından yana koymamdan kaynaklıdır" diye konuştu.

HDP'nin topladığı imzalara destek vermeyeceğinin altını çizen Erdem "Bana oy veren binlerce yol arkadaşım bilmektedir ki, partim dışında bir siyasi partinin başvuru metnine imza atmayacak olmamın nedeni “disiplin tehdidi” değil; köklerime kadar bağlı olduğum siyasi ahlak, etik ve partimin ilkeleriyle birlikte örgütüme duyduğum gönülden bağlılık nedeniyledir" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Çağdaşses.com)

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 25.05.2016 13:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177