banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Haziran 2016 Salı 09:00
Bildiri yayımlayan liseye polis baskını

Eskişehir’deki Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Seyitgazi Sağlık Meslek Lisesi ve Salih Zeki Anadolu Lisesi öğrencileri ayrı ayrı bildiri yayımlayarak birlik çağrısı yaptı, diğer liselilerden destek istedi. Samsun Anadolu Lisesi’nde, mezun olan öğrencilerin okula girmek istemeleri üzerine TEM polislerinin okula baskın düzenlediği kaydedildi.

Köle olmayacağız’

Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri de, “dindar ve kindar nesil yaratma” hedefiyle hareket eden AKP’ye ve onun yandaş okul yöneticilerine karşı bir bildiri yayımladı. Bildiride “İktidarın inşa etmeye çalıştığı dindar ve kindar nesil kimliğine karşı gençlik; özgürlük, laiklik ve dayanışma bilincini yükselterek, egemenlerin düşünsel köleleri olmayı reddediyoruz” denildi.

#aferinçocuklar

Nokta dergisi, İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde konuşan Müdür Hikmet Konar’ı protesto etmesiyle başlayan lise öğrencilerinin eylemlerini kapağına taşıdı. Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ve bir grup lise öğrencisinin görüldüğü kapakta, #aferinçocuklar yazıyor.

Çığlıklar yükseliyor

Prof. Dr. Baskın Oran da, Agos gazetesindeki köşesinde yayınlanan yazısına, ‘Farkında mısınız: Şu anda Türkiye demokrasi tarihinin en büyük olayını yaşıyoruz’ diye başlık attı. “Hiç beklenmeyen bir biçimde ve birbiri ardına eklenerek, liselerimizden sürekli çığlıklar yükseliyor” diyen Oran ‘çığlıkları neyin tetiklediğini’ şöyle izah etti: “Eskiden, köklü liselerin müdürleri ilgili vakfın da görüşü alınarak ve bazı sınavlara tâbi tutularak, aynı okulda müdür yardımcılığı yapanlar arasından atanırdı. MEB bir yıl kadar önce İstanbul’daki 11 lisenin okul müdürlerini re’sen atamaya ve bunlara ‘Yeni Türkiye’nin eğitim programını uygulatmaya başladı.”

Erdoğan’dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün katıldığı MÜSİAD iftarında Türkiye’nin köklü liselerinin öğrencilerinin çıkardığı ‘ses’i, “Bunca hadiseden ders almayan birilerinin, hâlâ liseleri, üniversiteleri kaşıyarak yeni huzursuzluklar peşinde koştuklarını biliyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Bu sözler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 14.06.2016 09:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177