banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Ağustos 2016 Cuma 13:00
Başsavcılık açığa alınan hakim ve savcıların maaşlarının geri iadesini istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Maliye Bakanlığı’na iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda, HSYK tarafından 24 Ağustos 2016'da 2847 hakim ve savcının Gülen cemaati ile ilişkisi bulunduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edildikleri hatırlatılldı. 25 Ağustos 2016 itibari ile bu hakim ve savcıların memuriyetlerinin de son bulduğuna yer verilen Başsavcılığın yazısında, bu hakim ve savcıların maaşlarının 20 günlük kısmının geri alınması için gereğinin yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

İHRAÇ KARARIYLA MEMURİYETLERİ SONA ERDİ

İhraç kararının, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi kapsamında alındığı hatırlatılan yazıda, ihraç kararı ile birlikte 25 Ağustos 2016 itibari ile bu hakim ve savcıların memuriyetlerinin de son bulduğu bilgisine yer verildiği bildirildi. 

Haklarında ihraç kararı verilen hakim ve savcıların 60’ının kendi adliyelerinde görevli oldukları süreçte ihraç edildikleri hatırlatılan yazıda, bu hakim ve savcıların son maaşlarının da bu ayın 15’inde yatırıldığı hatırlatıldı. Bu hakim ve savcıların peşin aldıkları maaşlarının 25 Ağustos tarihi ile 15 Eylül tarihi arasında kalan 20 günlük kısmının iadesi gerektiği, geri alınması için de gereğinin yapılması talep edildiği öğrenildi.

MALVARLIKLARINA TEDBİR KONULMUŞTU

HSYK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde ihraç edilen 2847 hakim ve savcının 2745’i darbeden bir gün sonra 16 Ağustos 2016 tarihinde açığa alınmış, devam eden süreçte bazıları tutuklanmış, bazıları da serbest bırakılmıştı. Bu hakim ve savcıların malvarlıklarına da 'FETÖ' soruşturması kapsamında tedbir konulmuştu.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 26.08.2016 13:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177