banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Ocak 2016 Cuma 19:00
Baro başkanları Tahir Elçi için oturma eylemi yaptı


Bölge Baroları Dönem Sözcüsü ve Van Baro Başkanı Murat Timur, “Bugün Tahir Elçi’nin öldürülmesinin üzerinden 62 gün geçti. Soruşturma dosyasında bir adım ileri gittiğini söyleyemeyiz. Bu tip suikastlarda soruşturmanın usulen yapıldığını, bu soruşturmadan hiçbir şey çıkmayacağını doğrusu hepimiz biliyoruz.” dedi.

Aralarında Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, Bursa Baro Başkanı Ekrem Demiröz, Tekirdağ Baro Başkanı Huriye Altay Erol, Van Baro Başkanı Murat Timur'un da bulunduğu baro başkanı ve avukatlar, Diyarbakır Barosunun Tahir Elçi’nin katillerinin bulunması için her cuma günü adliye önünde düzenlediği eyleme katıldı. Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, “Baro başkanımızın katilleri ve arkasındaki karanlık eller bulununcaya dek burada eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Bugün 62’nci gün, ne yazık ki henüz Tahir Elçi’yi öldüren karanlık eller bulunmuş değil.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Baro Başkanı Huriye Altay Erol ise Elçi’yi geç tanıdığını ama tez kaybettiklerini belirtti. Erol, Elçi’nin ömrünün sonuna kadar gerçek anlamda özgürlüğün ve barışın savunuculuğunu yaptığını kaydetti. Bölge Baroları Dönem Sözcüsü ve Van Baro Başkanı Murat Timur ise temmuz ayından beri olağanüstü dönemden geçtiklerini belirterek, “Bu olağanüstü dönemde temel hak ve özgürlükler ciddi bir şekilde ihlal edildi. Bu dönem içinde özellikle çocuk ve kadınlar ciddi ihlallerle karşı karşıya kaldılar. Bizler Türkiye’nin farklı baroları olarak bugün buradayız.” ifadelerini kullandı.

Tahir Elçi’nin, Dört Ayaklı Minare'nin altında Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel değerlerine işaret eden açıklamalar yaptığı sırada yaşamını yitirdiğini dile getiren Timur, “Suikasta kurban gitti. Tahir Elçi’nin temel hak ve özgürlüklerdeki duruşu bütün barolarda ciddi bir umut oluşturmuştu. Bugün 62 gün geçti öldürülmesinin üzerinden. Soruşturma dosyasında bir adım ileri gittiğini söyleyemeyiz. Bu tip suikastlarda soruşturmanın usulen yapıldığını, bu soruşturmadan hiçbir şey çıkmayacağını doğrusu hepimiz biliyoruz. Bizler Türkiye’nin baro başkanları olarak soruşturma dosyasını sonuna kadar takip edeceğiz. Tahir abinin hepimize oluşturduğu vicdani etkiyi bir tarafa bırakamayız.” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 29.01.2016 19:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177