banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Ocak 2016 Salı 06:00
Barış sürecine geri dönülsün

Türkiye ve AB arasında mülteciler üzerinden yaşanan flört, Güneydoğu’da devam eden operasyonlar ve Suriye’de geçiş sürecinde PYD’nin rolü konusunda yerini soğuk rüzgârlara bıraktı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Güneydoğu’da hemen ateşkes gerek” dedi ve çözüm sürecine hızla geri dönülmesini istedi. Bu farklılık, Suriye görüşmelerinde PYD’nin rolü üzerinde de devam etti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun PYD’nin muhalefet içinde yer alamayacağını belirten sözlerine Mogherini “Suriye’de barış görüşmeleri kapsayıcı olmalı ancak böyle başarıya ulaşır” diye yanıt verdi.

Türkiye - Avrupa Birliği Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı’na Mogherini ve Çavuşoğlu’nun yanı sıra AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikaları ve Üyelik Müzakerelerinden sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB Bakanı Volkan Bozkır da katıldı.

Ankara’nın sakladığı açıklama

AB’nin Güneydoğu’daki operasyonlara son verilmesi ve çözüm sürecine dönülmesi isteğine Ankara karşı çıktı. AB tarafı ise ısrarını sürdürdü. Bu bölüm ortak açıklamaya, “AB, çözüm sürecine acil olarak dönüşün önemini vurguladı ve Türkiye’deki tüm insanların yararına olacak şekilde barışçıl ve sürdürülebilir bir çözümün başarılmasına büyük önem vermektedir” ifadelerini ekletti. Mogherini Ankara’nın paylaşmadığı bu açıklama ile yetinmedi.

“AB her türlü terörist saldırıyı kınamaktadır; PKK’nınkiler ya da başka terörist faaliyetler olsun. O yüzden biz hemen bir ateşkes ve geçtiğimiz yıllarda başlatılan Kürt barış sürecine geri dönüşü destekliyoruz. Bu, Türk makamlarının son derece cesur bir vizyonuyla başlatılan bir barış süreciydi. Ve bu süreç bizce hâlâ barış ve istikrarın ve aynı zamanda bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için tek çözüm” dedi. Bozkır ise bu sözlere, “Türkiye, örgütlerle mücadele ederken vatandaşlarının yaşam hakkı başta olmak üzere her türlü hakkına sahip çıkıyor” sözleriyle yanıt verdi.

Cenevre’de PYD polemiği

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İtalya’nın itirazı nedeniyle onaylanmayan 3 milyar Avro konusunda güvence verirken, Çavuşoğlu’na Suriye’de geçiş dönemi için yapılacak Cenevre görüşmelerine YPG’nin katılımı soruldu. Çavuşoğlu, YPG’nin masada yer almasına karşı çıkmadı ancak muhalefet ile birlikte oturamayacağını savundu. Ardından da şunları söyledi:

“Rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Suriye’de kontrol ettiği alan bakımında YPG önemliyse, o zaman DAEŞ de bir terör örgütüdür; o da Suriye topraklarının yüzde 40’ını kontrol ediyor. El Nusra da belli bir bölümünü kontrol ediyor. Dolayısıyla terör örgütleri ile ılımlı muhalefet arasındaki ayrımı çok iyi yapmak lazım.” Mogherini ise bu soru kendisine yöneltilmemesine karşın söz alarak YPG-PYD’nin katılmasının önemli olduğu mesajını verdi: “Sürecin kapsayıcı olmasına çok önem veriyoruz çünkü ancak böyle çözüm bulunabilir.”

Vize pazarlığında sığınmacı uyarısı

Türk tarafı Ekim 2016 itibarıyla vize serbestisinin sağlanması isteğini tekrarlarken, Mogherini Geri Kabul Anlaşmasına karşılık sağlanan bu mutabakatta Türkiye’ye Eylem Planı’nı uygulaması gerektiğini anımsattı. “Sığınmacılar ve yasa dışı göç ile ilgili Eylem planı var, onun tamamen uygulanmasını temenni ediyoruz. AB açısından Türkiye’ye daha fazla destek verebilmemiz için bu gerekli. Bu akışın ve düzensiz göçmenlerin yönetimi daha iyi ele alınması gerekli.


Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 26.01.2016 06:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerDünya
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177