banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Temmuz 2016 Cumartesi 15:41
Baez'den mektup: Derin üzüntü içerisindeyim

Baez, “Bugünün Türkiye’sindeki gibi, beklenmedik ve çok büyük tehlike gibisini gördüm mü, emin değilim. Aktivist meslektaşlarıma bile ne kadar kararlı olsalar da önermem, kendimi, grubumu ve ekibimi Türkiye’de yükselen kâbusun içine sokamam” demişti.

Baez’in dün elimize ulaşan ikinci mektubunu da aynen yayımlıyoruz:

“Türkiye’deki sevgili dostlarım ve kamuoyuna: Türkiye’deki konserimi iptal ettiğim mektubumdaki sözlerim dolayısıyla alınmış, incinmiş, zihni bulanmış veya öfkelenmiş olabilecek herkese söylemek isterim ki, derin bir üzüntü içerisindeyim. Televizyonun karşısında oturuyor, Türkiye’deki gelişmeleri izliyor ve kişisel tepkilerimi içimden geldiği gibi ifade ediyordum. Yanıtım pek çok varsayımımı içeriyordu ve önemini sonradan anladığım pek çok kelime, diplomatik, hatta özenli bile değildi. Aklımdan, kalbimden ve direkt olarak kalemimden otosansürsüz olarak dökülmüş sözlerdi. Şüphesiz ki, bazı gözlemlerimi kendime saklayabilirdim.

İptal etme kararımın can yakıcı olduğunu sonradan fark ettim. Sokakların yeniden sakin ve sağduyulu bir hale geleceği umudunu korudum.

Fena halde orada olmak istiyordum ve eğer hâlâ bütün bir konser boyunca müzisyenlerimin yardımı olmaksızın şarkı söyleyebiliyor olsaydım, zaten kendi başıma gelirdim.

Ama yapamam ve vicdanım benimle gelmesi için kimseye ısrar etmeye izin veremezdi. Neticede kendimden çok yakınlarımı korumaya çalıştım.

Kalabalık yerlerden uzak durulması yönündeki uyarılar bana gerçekdışı görünmedi. Son olarak, tekrarlamak isterim ki, eğer dayanışma amacıyla yazdığım o mektup destek olmaktan çok yaralayıcı olduysa, son derece üzgünüm. Sevgilerimle, Joan Baez”.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 30.07.2016 15:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177