banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Ekim 2016 Çarşamba 08:20
Avrasya tüneli Sayıştay'dan geçmedi

AKP iktidarının mega projelerini gerçekleştirme yöntemi yapişlet- devret (YİD) modeli, Sayıştay denetiminde sınıfta kaldı. Her projede tartışma konusu olan ve şirketlere vaat edilen “hükümet garantisi”nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hesaplarını inceleyen Sayıştay’dan da gizlendiği ortaya çıktı. Muhasebe kayıtları doğru tutulmayan projelerin başında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Ekim’de makam aracıyla geçerek tanıttığı 1.25 milyar dolarlık bedeli ile Avrasya Tüneli geliyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 2015 yılı mali tablolarını inceleyen Sayıştay, milyarlarca dolarlık projelerin altına imza atan bakanlığın kayıtlarını düzenli tutmadığını ortaya koydu. Sayıştay tarafından 2015 yılına ilişkin hazırlanan raporda, AKP propagandasının temelini oluşturan ulaştırma projelerinin kaynağı olan YİD modeline dikkat çekildi. Sayıştay, YİD ile şirketlere garantiler verilerek yaptırılan projelerin, kamu finansmanı üzerinde oluşturacağı baskı, yükümlülüklerin karşılanabilme kapasitesi ve gelecek dönemlerin finansman ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi için sözleşmelerde hükümetin üstlendiği risklerin muhasebe sistemi içerisinde gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tamamlanan ve yürütülen projelerde bu kayıtların yönetmeliklere uygun hazırlanmadığına dikkat çeken Sayıştay, YİD modeli kapsamında yürütülen projelere ilişkin hükümetin, şirketlere verdiği talep veya alım garantilerinin kayıtlarının yapılmadığını ortaya koydu. Sayıştay, şeffaflık ve denetlenebilirlik açısından açıklanması gereken yönetmelikteki hesapların hiç kullanılmadığını raporlaştırdı.

68 bin 500 araç garantisi

Şirketlere verilen garantilerin hesaplarda yer almadığı YİD projelerinin başında 1.25 milyar dolarlık değeriyle Avrasya Tüneli geldi. YİD modeliyle Türk - Kore ortak girişimi olan ATAŞ tarafından gerçekleştirilen projede, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan binek araç geçişinin 4 dolar + KDV ile ücretlendirileceğini belirtse de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yüklenici firmaya günlük verilen garantinin 68 bin 500 araç olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 12.10.2016 08:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177