banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Ekim 2016 Pazartesi 22:20
Aslı Erdoğan için basın toplantısına çağrı

 

Toplantıya oyuncu Defne Halman, Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, Doktor İncilay Erdoğan, Erdoğan’ın annesi Mine Aydostu, edebiyat eleştirmeni Semih Gümüş katılacak.

Toplantıya çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

Mine Aydostu, kızı Aslı Erdoğan’ı  çocukluğundan bugüne “insan” olarak anlatacak.

Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, Aslı’nın tutuklanması, tutuklu yargılanmaya itirazların reddi ve hala iddianame hazırlanmamsındaki hukuksuzlukları  açıklayacak. Aslı Erdoğan kapatılan Özgür Gündem gazetesinde “köşe yazarı” ve  5187 sayılı Basın Kanununun 11. Maddesine göre, süreli yayınlarda cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmayan “Yayın Danışma Kurulu Üyesi”ydi.  Aslı hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi bu “cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmayan” olmayan yayın danışma kurulu üyeliği ve 3’ü Özgür Gündem’deki köşesinde, 1’i Karakarga Dergisi’nde yayınlanmış 4 yazısıdır.

Tabipler Odasından tıp hekimi İncilay Erdoğan. Aslı Erdoğan’ın tutukluğundaki ilaçlarının verilmemesi vb, daha sonra doktora çıkma, boyun fıtığı yastığının verilmemesi gibi problemlerini ve Aslı Erdoğan’dan çıkarak hasta tutukluların sorunlarını ve bunların insan haklarıyla tezatlığını anlatacak.

Edebiyat eleştirmeni Semih Gümüş, Aslı Erdoğan’ın Türkçe edebiyat ve dünya edebiyatındaki yerini ve Aslı Erdoğan edebiyatında şiddet olgusunun işlenmesi ve şiddet karşıtlığını anlatacak.

Son olarak söz alacak oyuncu Defne Halman ise, Aslı Erdoğan’la beraber aktivist olarak yer aldıkları insan hakları etkinliklerinden bahsedecek ve Aslı Erdoğan’ın anti-militarist ve şiddet karşıtı birer yazısını ve Erdoğan’ın kadın vicdani redci olarak açıkladığı vicdani red metnini seslendirecek.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 10.10.2016 22:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerSiyaset
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177