banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Mayıs 2016 Salı 15:20
Anadolu Ajansı'ndan yine yalan yine çarpıtma haber


Can Dündar ve Erdem Gül'ün MİT Tırları davasında savcı "Casusluk suçunun işlenmediğini" vurguladığı halde, Anadolu Ajanhaberi çarpıtarak, "casusluk suçlamasıyla" cezanın istendiğini abonelerine geçti.

Anadolu Ajansı'nın bugün abonelerine geçtiği, internetteki sayfasına koyduğu haberde, "Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki "casusluk" davasında mütalaasını açıklayan savcı Evliya Çalışkan, Dündar'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama" suçlarından 31,5 yıla, Gül'ün ise aynı suçlardan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti" denildi.

Hem suçlama hem de istenen hapis cezası, savcının mütalaasına uymuyor. Ancak devletin ajansında okuduklarını anlamakta güçlük çektiği, belli olduğu halde çalıştırılan iki muhabir Yunus Ege ve Murat Kaya imzasıyla servis edildi.

MİT TIRLARI DAVASINDA SAVCI CASUS BULAMADI

Oysa , MİT Tırları davası savcıya göre artık "Casusluk davası" değil. Savcı mütalaasının sonuç kısmında bu çok açık belirtilerek şöyle deniyor:

2- Sanık Can Dündar'ın sübut bulan''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları
bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri, temin edip açıklama ve bu suça iştirak''
eylemleri nedeniyle,
TCK'nun 37/1 del. 327/1, 329/1, 43/1,53, 63 maddeleri delaletiyle, CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanık Erdem Gül'ün sübut bulan ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları
bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' eylemi nedeniyle,
TCK'nun37/1del. 329/1,53,63 maddeleri delaletiyle CEZALANDIRILMASINA,
Karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala olunur. 29.04.2016


Görüleceği üzere Savcı, Can için 327/1 ve 329/1'den, Erdem için 329/1'den ceza istiyor. Talepte "Casusluk" geçmiyor. Nitekim casuslukla ilgili maddeler, 328 ve 330.

NİYE CASUSLUK DEĞİL?

Savcı niye casusluk olmadığını da şu cümlelerle açıklıyor:

Birleştirme olmadığından ve sadece işbu dosya içeriğindeki deliller, kişiler ve eylemler
üzeriden değerlendirme yapılması zorunlu olduğundan, Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'e isnad edilen, Casusluk ve Casusluk amacıyla belge bilgi temin edip açıklama suçlarının, Yargıtay içtihatlarında bu suçlar için öngörülen(lehine casusluk yapılan ülke...vs) unsurların, sanıklar açısından sübut bulunmadığının kabulünün gerektiği,

CEZA MİKTARI DA YANLIŞ

Ayrıca Can için istenen ceza miktarının doğru hesabı 25.5 yıl, 31 yıl değil.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 03.05.2016 15:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177