banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Eylül 2016 Pazar 11:00
Adana Film Festivali'nde büyük ödül, 'Koca Dünya'ya

Jüri başkanlığını yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu’nun yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda diğer jüri üyeleri yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ve oyuncular Hatice Aslan ve Muhammet Uzuner’in değerlendirmeleri sonucunda ‘En İyi Film Ödülü’, Reha Erdem’in yönettiği Koca Dünya isimli filmin oldu.

‘Yılmaz Güney Ödülü’, yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı Babamın Kanatları isimli filmin olurken, Adana Jürisi seçimini, Yüksel Aksu’nun yönettiği İftarlık Gazoz filminden yana kullandı. Yarışmada ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü ise, Albüm isimli filmiyle, Mehmet Can Mertoğlu aldı. ‘En İyi Senaryo Ödülü’ne de yine Albüm isimli filmiyle Mehmet Can Mertoğlu layık görüldü.
SİYAD ‘En İyi Film Ödülü’ Babamın Kanatları’na verildi.

Film-Yön ‘En İyi Yönetmen Ödülü’ ise Rüya Filmi ile Reha Erdem’e takdim edildi.

Bu yıl 19 – 25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve Adana Konulu Senaryo Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 24 Eylül Cumartesi akşamı, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde duyuruldu.
Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın sonuçları
şöyle:

En İyi Film : KOCA DÜNYA (Yapımcı: Ömer Atay, Yönetmen: Reha Erdem)
Adana İzleyici Ödülü : İFTARLIK GAZOZ (Yapımcı: Yüksel Aksu/Elif Dağdeviren/Muzaffer Yıldırım,Yönetmen:Yüksel Aksu)
Yılmaz Güney Ödülü : BABAMIN KANATLARI (Yapımcı: Soner Alper, Yönetmen: Kıvanç Sezer)
En İyi Yönetmen : MEHMET CAN MERTOĞLU (Albüm)
En İyi Senaryo : MEHMET CAN MERTOĞLU (Albüm)
Jüri Özel Ödülü : TARLA (Yapımcı: Taha Altaylı/Sezgi Üstün San, Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu)
En İyi Kadın Oyuncu : GİZEM ERDEM (Rüya)
En İyi Erkek Oyuncu : MENDERES SAMANCILAR (Babamın Kanatları)
En İyi Müzik : BAJAR (Babamın Kanatları)
En İyi Görüntü Yönetmeni : FLORENT HERRY (Koca Dünya)
En İyi Sanat Yönetmeni : MERAL EFE/YUNUS EMRE YURTSEVEN (Albüm)
En İyi Kurgu : UMUT SAKALLIOĞLU (Babamın Kanatları)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu : KÜBRA KİP (Babamın Kanatları)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu : MUSAP EKİCİ (Babamın Kanatları)
Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu : ECEM UZUN (Koca Dünya)
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu : ILGAZ KOCATÜRK (Tarla)
Siyad En İyi Film Ödülü : BABAMIN KANATLARI

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü :REHA ERDEM (Koca Dünya)


SİYAD Jürisi ödülü, “Emeğiyle yaşayanların varoluş mücadelesini, bizzat emeğin verildiği mekânda anlatan bir sinema dili inşa ettiği için” Babamın Kanatları filmine verdiğini açıkladı…

Bu yılda Adana Konulu Senaryo Yarışması büyük ilgi gördü
23.Uluslararası Adana Film Festivali’nin yarışmalı bölümlerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Adana Konulu Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nı kazananlar belli oldu. Senaryo yarışmasına büyük ilgi gösterildi, 62 özgün senaryo başvuruda bulundu. Jüri başkanlığını Füruzan’ın yaptığı, Biket İlhan, Jülide Sevim, Işık Öğütçü, Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan Seçici Kurul aşağıda yer alan senaryoları ödüle değer bulundu.
İdealist bir öğretmenin çabalarını, çocuk kahramanlarıyla, sevgi ve dayanışma
temalarını başarılı bir şekilde yansıttığı için Onur Dur’un yazdığı Tabana
Kuvvet adlı senaryoya Orhan Kemal Birincilik Ödülü oy birliği ile verilmiştir.

Eğitim sorununu çarpıcı bir çözüme kavuşturan (Camera Obscura yoluyla) bir
öğretmenin yaşadığı kente ait sorumluluk duygusunu genç öğrencileriyle
paylaşmasını yansıtan Fadim Koçak ile Nuri Gürdil’in yazdığı İğne Deliği adlı
senaryoya Yaşar Kemal İkincilik Ödülü oy çokluğuyla verilmiştir.

Belli bir dönemin politik ilişkilerini, çevresindeki insanların onun saflığını
kullanmaları sonucu baş kahraman Nusret’in tüm olayların yansıtıcısı oluşuyla
beklenilmez yükselişini anlatan, günümüze göndermeler yapan Atay Sözer’in yazdığı Allah’ın Adamı adlı senaryoya Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü oy çokluğuyla verilmiştir.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 25.09.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKültür-Sanat
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177