banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Nisan 2016 Perşembe 14:40
AB'den Türkiye'ye net mesaj: Üye olmak istiyorsanız...

Haziran ayında vize serbestisinin sağlanması beklentisi sürerken Avrupa Birliği,Türkiye ile ilişkilerde esas olanın üyelik müzakereleri olduğunun altını çizdi ve iki sürecin birbirine karıştırılmaması gerektiği mesajını verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, vize muafiyetinin hedeflendiği tarihte hayata geçirilmemesi durumunda geri kabul anlaşmasının devreye girmeyeceği açıklamasına, AB’nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’dan yanıt veldi. Hahn’ “Bu, sadece ortak değil aynı zamanda dost olmak isteyen insanların aralarında kullanacağı türden bir dil değil” dedi.

 "Türkiye AB'ye üye olmak istiyorsa hukukun üstünlüğünü göz ardı etmemeli"  


Hahn, önceki gün Harran’da yaptığı temaslar sırasında aralarında Hürriyet'ten Emine Kart'ın da bulunduğu bir grup gazeteciye konuştu. Hahn'ın açıklamaları özetle şöyle:

MÜLTECİ KRİZİ

Pek çoğumuzun, şimdiki durumun tatminkâr olmadığı konusunda hep açık davrandığımızı düşünüyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum; Türkiye için asıl turnusol kâğıdı, katılım müzakereleri olacaktır. Bu kilit önemdedir ve Türkiye’nin gerçek niyetinin ne olduğunu göreceğiz. Gerçek amaç üye olmak mı, o zaman hukukun üstünlüğü tabii ki önceliklerin en başındadır. Bu yüzden, başka aday ülkelerle olduğu gibi, katılım müzakerelerini canlandırmak adına, 23. [Yargı ve Temel Haklar] ve 24.Adalet, Özgürlük ve Güvenlik] fasılların müzakeresine bir an önce başlamak istediğimizi beyan ettik. Süreç, 23. ve 24. fasıllar kapandığı zaman tamamlanacaktır.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Gazeteci, hâkim ya da akademisyen olsun, bizim hukukun üstünlüğü anlayışımızla uyuşmayan meseleler olduğu zaman, bunları gündeme getiriyoruz. Herkese şu çağrıda bulunabilirim, eğer gerçekten bizimle işbirliği yapmak için bir irade varsa ve bu gelecekte üyeliği hedeflemeksizin bir işbirliği ise bu başka bir durum. Ama eğer bu işbirliği nihayetinde üye olmak içinse, bu da başka bir durumdur. Türkiye de üye olmak isteyip istemediğine karar vermesi gereken o komşulardan biri. Bildiğim kadarıyla, üye olmak istiyor. Türkiye’nin kendini geliştirirken kesinlikle birtakım tutum değişikliklerine gitmesini bekleriz.
Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'a 2 yıl hapis cezası... Salonda tekbir sesleri

DAVUTOĞLU'NUN "ASKIYA ALINIR" SÖZLERİ

(Davutoğlu’nun ‘Vize serbestisi olmazsa Geri Kabul Anlaşması askıya alınır’ ifadesi hakkında) Her şeyden önce muhataplarıma, AB Bakanı Volkan Bozkır dahil olmak üzere, ifade ettiğim gibi; böylesi bir üslup, böylesi bir dil kesinlikle sadece ortak değil ama aynı zamanda dost olmak isteyen insanların, bir kulübe üye olmak isteyen insanların, aralarında kullanacağı türden bir dil değil.”AB’nin Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilere yönelik muameleleri değerlendirirken “Türkiye, AB üyesi olmak istiyorsa, kendini geliştirirken kesinlikle birtakım tutum değişikliklerine gitmesini bekleriz. En başta hukukun üstünlüğünü göz ardı etmemeli” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 28.04.2016 14:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177