banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
21 Ağustos 2016 Pazar 14:40
ABD Adana Konsolosu'ndan Gülen'in oturma izniyle ilgili açıklama

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, göreve yeni gelen ABD Adana İkinci Konsolosu Joanna Schenk ile Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü'nden Katherine Ruppert'i ziyaret etti. Meclis Başkanı Tarkan Kulak ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Menevşe, Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadıkları üzerinde durdu.

Darbe girişiminin Türk halkı tarafından püskürtülen Fetullah Gülen lobisinin, tüm dünyada Türkiye aleyhine negatif algı yaratacak faaliyetlerde bulunduğunu ve Türkiye'ye yatırım amacıyla gelecek yabancı yatırımcılara olumsuz propagandalar yapıldığını öğrendiklerini belirten Atila Menevşe, "ABD ile ülkemiz arasındaki stratejik ortaklığın zarar görmemesi bakımından terör örgütü liderinin en kısa sürede Türkiye'ye tesliminin son derecede önemli olduğuna inanıyoruz."

'DELİLLER DEĞERLENDİRİLİYOR'

Menevşe'nin bu sözleri üzerine ABD Adana İkinci Konsolosu Joanna Schenk şunları söyledi:
"Fetullah Gülen'in ABD'de yasal olarak oturum izni bulunmaktadır. Ancak kuşkusuz oturum izni, bu eylemleri planlayabileceği anlamına gelmiyor. ABD Adalet Bakanlığı şu anda Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin sunduğu delilleri değerlendirmektedir. Bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi anlıyoruz ancak bu bir dava konusu olduğundan ABD yönetimi Gülen'in iadesi konusunda hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemek durumundadır."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 21.08.2016 14:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177