banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
21 Nisan 2016 Perşembe 15:40
11 STK'den açıklama: Dokunulmazlıkların kaldırılması barışa engelOrtak açıklamayı okuyan Diyarbakır Barosu Başkan Vekili Ahmet Özmen, bölgede ve Diyarbakır'da aylarca yaşanan çatışmalar ile operasyonların telafisi olanaksız insani, ekonomik, tarihi büyük tahribatlara neden olduğunu belirtti.

"YIKIMLARDAN SON DERECE ENDİŞELİYİZ"

Sorunların demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü için, devletin hükümetiyle, muhalefetiyle, parlamentosuyla, sivil toplum oluşumlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Özmen, şunları söyledi:

"Biz Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri olarak, son dönemlerde yürütülen çatışma ve operasyonlardan, meydana gelen ölümlerden, hükümet kanadınca ısrarla öne çıkarılan güvenlikçi politikalardan, dozu artan yıkımlardan son derece endişeliyiz. Gerek sayın Cumhurbaşkanı'nın ve sayın Başbakan'ın, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik açıklamaları ve gerekse bu yönde parlamento gündemine alınmak üzere hazır bekletilen yasa tasarısı bu endişemizi daha da artırmıştır. Ülkemizde güvenlikçi politikalar nedeniyle, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ne gibi sonuçlar doğurduğu geçmişte acı bir şekilde tecrübe edilmiştir.""TARİHE DEMOKRASİ AYIBI OLARAK GEÇEN ADIM"

1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını hatırlatan Özmen, "Meclis'te gözaltına alınıp tutuklanmaları, Türkiye'de çok kanlı bir sürecin fitilini ateşlemişti. Tarihe demokrasi ayıbı olarak geçen bu adım, siyasi mekanizmaları tüketmiş, hak ve özgürlük çizgisini geriye çekmiş ve demokratik yaşama çok büyük zararlar vermiştir" dedi."BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ"
 
Ahmet Özmen'in okuduğu ortak açıklamanın son bölümünde ise "Aradan gecen bunca zamandan ve alınan mesafelerden sonra tekrar aynı şekilde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme taşınmasının büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, demokratik temsil ilişkisini ortadan kaldıracak, parlamentoya olan inancı zayıflatacak ve mevcut problemin daha da karmaşıklaşmasına sebep olup telafisi güç olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bundan bir an önce vazgeçilmeli ve mevcut yasa tasarısı gündeme alınmayıp geri çekilmelidir. Yasa tasarısı geri çekilmeyip parlamentoda oylamaya sunulduğu takdirde de milletvekilleri ret oyu vermelidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 21.04.2016 15:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177