banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Eylül 2016 Perşembe 17:43
Yeni kadrolaşma kapısı: 'Proje okulları'

BİRGÜN/ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek puanlı ve başarı oranı yüksek olan ve "proje okulları" olarak adlandırılan bazı okulların atama sistemi ve eğitim yöneticisi belirleme yetkisini geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenleme ile Milli Eğitim Bakanı’nın keyfi kararına bıraktı. Yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanı hiçbir duyuru yapmaksızın, mesleki yeterliliği, kıdemi ya da hizmet puanına bakmadan istediği herhangi bir öğretmeni ya da eğitim yöneticisini bu okullarda görevlendirebilecek. Bu uygulamaya itiraz eden Eğitim Sen üyeleri MEB önünde eylem yaptı. Basın açıklamasını yapan Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, "MEB’e bağlı okulların büyük bölümünün müdürlerini kendi siyasal kadrolarından belirleyen bir zihniyetin 'proje okulları'na yapılacak atamaları benzer bir mantık üzerinden belirleyecek olması, proje okullarının yeni bir siyasal kadrolaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir" dedi.

İptal davası açıldı
1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtıklarını kaydeden Bozdoğan, "Herhangi bir eğitim kurumunda görev yapan bir yönetici veya öğretmenin görev yerinin değiştirilebilmesi için hakkında başlatılmış soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi önerilmiş, belirli bir süre ile çalışmış ve o eğitim kurumundaki çalışma süresini doldurmuş veya görev yerinin değiştirilmesini istemiş olması gerekir. Bunlardan hiçbiri olmadığı halde yalnızca proje okulunda çalışıyor olması nedeniyle bakanlığın bir yöneticiyi görevinden alması veya öğretmenin görev yerini değiştirmesi açıkça anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır" diye konuştu.

Sürgünler başladı

Bu okullara müdür ve öğretmen atamalarının doğrudan Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmaya başlanm​asının​,Bakanın okullara sınavsız olarak istediği öğretmen​i​ ve müdürü atamasının önünü aç​tığını belirten Bozdoğan, şunları aktardı: "Yıllardır bu okullarda görev yapan öğretmenler ise kendi istekleri dışında başka okullara gönderilmeye, başka bir ifade ile sürgün edilmeye başlanmıştır. MEB’in dayatması sonucunda tercih yapmak zorunda kalan tüm öğretmenler atama belgelerini imzalarken ​'​yasal haklarım saklı kaymak kaydıyla​' şerhi düşebilir. Kendi iradeleri dışında resen atamaları yapılacak olan öğretmenlerin hakları için sendikamız her türlü hukuki desteği verecektir.​

MEB’in proje okullarında görev yapan öğretmenleri başka okullara gitmeye zorlaması sadece öğretmenlerin değil, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin de tepkisini çekmekte, pek çok okulda öğrenciler yaptıkları eylemlerle öğretmenlerine sahip çıkmaktadır​​" ​

Hukuk dışı uygulamadan vazgeçilsin
MEB’in bir taraftan hukuksuz açığa almalarla binlerce öğretmeni, bir milyonu aşkın öğrenciyi mağdur ederken, diğer taraftan siyasal kadroları yerleştirmek için yıllardır bu okullarda görev yapan ve okulların başarısında büyük emeği olan öğretmenleri tasfiye etmeye çalışması dikkat çekici olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Kıdemi, hizmet süresi ve liyakatine bakılmaksızın binlerce yönetici ve öğretmenin proje okulu/kurumuna atanabileceği veya bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görev yerinin değiştirilmesinin sürgün olacağını belirtiyor, MEB’i hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 22.09.2016 17:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177