banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Haziran 2016 Pazartesi 08:23
‘Yan kol’ AKP’nin gözbebeği

NURCAN GÖKDEMİR / nurcangokdemir@birgun.net

TÜRGEV, ENSAR ve AKABE gibi sürekli tartışma konusu olan vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün taşınmazlarından da aslan payını aldığı sık sık gündeme geliyor. Genel Müdürlük, bugüne kadar üniversitelere 9 taşınmaz tahsis ederken dernek ve vakıflara 169, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 140 taşınmaz verdi.

Mülkiyetleri vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait hayrat taşınmazlardan, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, darüşşifa, bimarhane, imaret gibi hayrat binalar ile üzerindeki kültür varlığı çeşitli nedenlerle yıkılarak arsa haline gelmiş taşınmazlar ve üzerine yapılan binalar eğitim, kültür, sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, benzer amaçlı vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere belirli sürelerle tahsis ediliyor. ‘’Rant, usulsüz kullanım’’ tespitleri Sayıştay raporlarında da yer alan vakıf mallarının tahsisi 2015 yılında da sürdü. 2015 yılında 26 hayratın daha tahsisinin yapılması ile tahsisli taşınmaz sayısı 468’e ulaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre, 468 taşınmazın tahsis edildiği kurumlar arasında meslek odaları, vakıf ve dernekler 169 taşınmazla ilk sırada yer aldı. Bunları 140 tahsisle Diyanet İşleri Başkanlığı izlerken, Belediyelere 69, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 58, Milli Eğitim Bakanlığı’na 10, valilikler ve Sağlık Bakanlığı’na 4’er, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na da 1’er taşınmaz tahsisi yapıldı.

Yandaşlara mülk kıyağı

CHP Antep Milletvekili Akif Ekici, TÜRGEV, ENSAR, AKABE gibi vakıf ve derneklere satılan ya da tahsis edilen kamu taşınmazlarının sayısının, kiralanan varsa kira bedellerinin açıklanmasını istedi.

Ekici, iktidar partisi politikaları çerçevesinde adeta yan kol faaliyetleri yürüten vakıf ve derneklere sağlanan imtiyazla dikkati çekti.

Ekici şunları söyledi:

“13 yıllık AKP iktidarları döneminde kamuya ait taşınmazların satış veya tahsisinde daha çok dernek ve vakıflar öne çıkmakta, bu dernek ve vakıf seçiminde de objektif kriterlerin yer almadığı bilinmektedir. Kamuya ait taşınmazların tahsis edileceği dernek ve vakıf seçiminde daha çok iktidarla paralel ideolojide olmanın ya da bizzat iktidarı yönetenler veya yakınları tarafından yönetilmenin etkin olduğu aşikârdır. Daha çok TÜRGEV, ENSAR, AKABE gibi vakıf ve derneklere tahsis edilen kamu taşınmazlarının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ise oldukça tartışmalıdır.”

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 06.06.2016 08:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177