banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ağustos 2016 Salı 12:43
''Yabancıların Balıkesir merakı'' Meclis'te

BİRGÜN/ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın son yıllarda yabancıların Balıkesir’den arazi alımında artış olduğunu bildirdi.

Akın, yabancıların Balıkesir merakına ilişkin elişkin hazırladığı soru önergesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

“Balıkesir’de ne kadar arazi satın alan şirket var ”

CHP’li Akın’ın Balıkesir’de yabancılara satılan arazilere ilişkin soruları ise şöyle:

‘’Balıkesir’de arazi satın alan yabancı gerçek kişi, şirket veya yabancı ortaklı şirket sayısı nedir? Bunların satın aldığı arazilerin toplam miktarı nedir?

Balıkesir’de arazi satın alan yabancıların ülkelerine göre dağılımı nasıldır?

Balıkesir’de arazi satın alan yabancı gerçek kişi, şirket ve yabancı ortaklı şirketlerin satın aldığı arazilerin ilçelere ve yüzölçümlerine göre dağılımı nasıldır?

Balıkesir’de üzerinde ipotek bulunan tarım arazisi tapusu sayısı nedir? İpotekli tarım arazilerinin yüzölçümleri toplamı nedir? Bunların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

Balıkesir’de bankalar tarafından ipotek konulan tarım arazisi tapusu sayısı, yüzölçümü ve bunların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

Balıkesir’de yabancı sermayeli bankalar tarafından ipotek konulan tarım arazisi sayısı ve yüzölçümü nedir?’’

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 23.08.2016 12:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177