banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Mayıs 2016 Çarşamba 19:02
Valilk Cerattepe’yi Artvinliye yasakladı

DOĞU EROĞLU / dogueroglu@birgun.net

Artvin sakinlerinin maden proje sahasında herhangi bir işlem yürütülüp yürütülmediğine ilişkin endişeler taşıdığını, bu endişeleri gidermek için Artvin’deki demokratik kitle örgütlerine haftada bir kere maden proje sahasına ziyaret etme izni verilmesini isteyen dilekçeye Artvin Valiliği yanıtı ‘yasak’ oldu. Valilik Artvin’deki demokratik kitle örgütlerine, “Denetim yetkiniz yok” yanıtını verdi. Yani Artvin Valiliği, Cengiz Holdinge maden proje sahasında 60 kişilik silahlı güvenlik birimi kurma iznini verdiği gün, kentteki örgütlere Cerattepe yasağı koymuş oldu.

Silahlı güvenlik izni verildiği gün Cerattepe yasağı

Artvin-Cerattepe’de gerçekleştirilmek istenen maden projesine ilişkin yargı süreci sürerken, Cengiz Holdinge bağlı Eti Bakır A.Ş. Murgul İşletmeleri ekipleri Şubat ayında iş makineleriyle bölgeye girmek istemiş, günler süren direnişin ardından dönemin Başbakanı Davutoğlu’nun da devreye girmesiyle, “Hukuki süreç bitene kadar sahada hiçbir çalışma olmayacak” kararı alınmıştı. Bölge şu anda jandarma ekipleri tarafından sivil halktan arındırılmış durumda; Cerattepe’ye giden yolda iki mobil jandarma karakolu oluşturuldu ve bölgeye gidişlere izin verilmiyor. Üstelik Cengiz Holdinge bağlı 50 özel güvenlik personeli de maden proje sahasında görev yapmayı sürdürüyor. Yaklaşık 3 aydır Cengiz Holdinge bağlı ekiplerin bölgede olması, Artvin halkında da maden projesine ilişkin bir adım atılıp atılmadığı kuşkusunu yaratıyor. Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muhtarlar Derneği, Taşlıca Kooperatifi ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 3 Mayıs tarihinde Artvin Valiliğine bir dilekçeyle başvurarak bu kuşkuları gidermek istedi ancak Valilik bu talebe olumsuz yanıt verdi.

‘Denetim yetkisiz kurumlara izin yok’

“Cerattepe bölgesinde bulunan şirket görevlilerinin herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarının kontrol edilerek, halımızın endişelerinin giderilmesi için 7 sivil toplum kuruluşu başkanının haftada bir kez bölgeyi ziyaret etmelerini istiyoruz” yazılı dilekçeye, Cengiz Holdinge Cerattepe’de 60 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi bulundurma yetkisi verildiği gün yanıt geldi. 23 Mayıs tarihli yanıtında Valilik “Denetim yetkiniz yok” dedi, kesin ifadelerle kurumların talebini reddetti: “Cerattepe sahasındaki şirket ile ilgili denetim ve kontrol, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında görevli kurumlarca yapılmaktadır. Meri mevzuat uyarınca Valiliğimizin ilgili kurumlar dışındaki kişi ve taraflara kontrol ve denetim yetkisi verme izni bulunmadığından herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.”

Endişeleri haklı çıkartan gelişmeler

Artvin’de demokratik kitle örgütlerinin Cerattepe maden proje sahasını ziyaret etme talebi geri çevrilirken, bu hafta kent sakinlerinin endişelerini haklı çıkartan bir başka gelişme daha yaşanmıştı. Cengiz Holdinge bağlı Eti Bakır A.Ş. Murgul İşletmeleri, 23 Mayıs Pazartesi günü Artvin Valiliğinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Komisyonu toplantısında, 4’e karşı 1 oyla Cerattepe maden proje sahasında 60 kişilik silahlı özel güvenlik birimi bulundurma yetkisi almıştı. Özel Güvenlik Komisyonunun kararına göre, Cengiz Holding Cerattepe maden proje sahasında 60 kişilik silahlı özel güvenlik çalıştırabilecek, bu güvenlik birimini “5 adet 9 mm çapında tabanca, 10 adet yivsiz uzun namlulu av tüfeği ve tabancalara ait 250 adet 9 mm çapında tabanca mermisi” ile donatabilecek.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.05.2016 19:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177