banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Mart 2016 Çarşamba 12:43
Vahşet görüntüsü TBMM gündeminde

BirGün/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Kamusal Alandaki Yobaz @LordOfTheYobaz” takma isimli Twitter kullanıcısı tarafından "Bu bir terörist leşi, kedilere yem olmuş" cümlesiyle paylaşılan vahşet görüntülerini Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, infial yaratan görüntüleri gündeme getirdi. Çatışmaların yaşandığı Sur, Cizre gibi bölgelerden kolluk güçleri tarafından öldürülmüş kişilerin bedenlerinin gösterildiği fotoğraf ve videoların paylaşıldığına dikkati çeken Tanrıkulu, son olarak 29 Mart'ta "Kamusal Alandaki Yobaz@LordOfTheYobaz" takma isimli Twitter kullanıcısının vahşetin geldiği boyutu ortaya koyan bir görüntü paylaştığını anımsattı. “Bu bir terörist leşi, kedilere yem olmuş” cümlesiyle paylaşılan 20 saniyelik videoda, açılan ateşle bedeni parçalandığı anlaşılan bir kişinin cesedinin göründüğünü kaydeden Tanrıkulu, cesedin bulunduğu yere yüz metre kadar ötede TSK’ya ait bir zırhlı aracın da görüntülerde yer aldığına dikkati çekti.

Kolluk kuvvetlerinin yeni yöntemi mi?

Yüksekova ilçesinin Şemdinli tarafındaki bir mahallede çekildiği ifade edilen görüntüde siyah bir kedinin cesetten parçalar kopararak yediğinin görüldüğünü belirten Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'na şu soruları yöneltti:

-Öldürülen bir kişinin bedenini bir ilçe merkezinde sokakta hayvanlar tarafından parçalanmak üzere bırakarak bunun videosunu paylaşmak kolluk kuvvetlerinin yeni yöntemi midir?

-Söz konusu görüntü ve benzerlerinin çekilerek kamuoyuna sızdırılması kimin bilgi, plan ve emri dahlinde yapılmaktadır?

-Daha önce Sur’da bir kişinin üzerinden tankla geçildiği, Cizre’de bir kadının soyularak bedeninin teşhir edildiği görüntüler bizzat kolluk güçleri tarafından çekilerek sosyal medyada servis edilmişti. Bu görüntüler hakkında neden herhangi bir tepki verilmemekte ve açıklama yapılmamaktadır?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın muhaliflere yönelik uygulamaları ile IŞİD’in uygulamalarına benzeyen, bunlarla doğrudan örtüşen Yüksekova’daki vahşet görüntüsünün sorumluları bulunarak haklarında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

-Görüntüleri ilk paylaşan “Kamusal Alandaki Yobaz @LordOfTheYobaz”ın kim olduğunun ortaya çıkarılması ve görüntülerle ilgili sorgulanarak bu vahşetin sorumlularının cezalandırılması konusunda herhangi bir çalışma olacak mıdır?

-Bu ülkenin Başbakanı olarak, kendi ülkenizin bir şehrinde, öldürülen herhangi bir insanın parçalanmış bedeninin kolluk güçlerinin kontrolü dahlinde sokakta hayvanlara yem edilmesi ile ilgili tarafınızdan kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 30.03.2016 12:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177