banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
08 Ekim 2016 Cumartesi 17:04
TV10'un kapatılması Galatasaray Meydanı'nda protesto edildi

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Alevi dernekleri, cemevleri, köy dernekleri, sanatçılar, CHP'li ve HDP'li vekiller TV10'un kapatılmasını türkülerle protesto etti. 'Alevilerin sesi susturulamaz' pankartının açıldığı eylemde, sık sık 'Özgür basın susturulamaz', 'Alevilerin sesi susturulamaz' sloganları atıldı.

Evrensel'in haberine göre, basın açıklamasını yapan TV10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin bütün darbelerde Alevilerin zarar gördüğünü belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde Alevilerin darbeye karşı tutum aldığını fakat şu an darbe süreçlerinde yaşananların aynılarının yaşadığını söyledi.

‘2009’DAN BERİ ALEVİ ÇALIŞTAYI YAPILIYOR, AMA ALEVİLERİN SESİ TV 10 KAPATILIYOR’

Darbe girişiminde bulunanlarının yapamadığını darbeye karşı mücadele ettiğini söyleyenlerin yaptığını ifade eden Büyükşahin, " 2009 yılından beri Alevi çalıştayı yapılıyor, Alevilerin sorunlarını çözmek istiyoruz diyorlar. Fakat Alevilerin sesi TV10 kapatılıyor. Biz Aleviler biat etmediğimiz için TV10 kapatıldı. Televizyonların ve radyoların kapatılması bu ülkede demokrasinin olmadığının bir kanıtıdır" dedi.

Alevilerin kendilerini ifade etme mecraların kısıtlı olduğunu vurgulayan Büyükşahin, "TV10'un kapatılması Alevilerin sesinin kısılması anlamına geliyor. TV 10'un kapatılması Alevilerin dualarının, türkülerinin sesinin kısılması anlamına geliyor " diye konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 08.10.2016 17:04
Anahtar Kelimeler:
AleviDarbeBasınCHP
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177