banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Mayıs 2016 Cuma 07:43
‘Tecavüzü’ görmeyen Bakanlık okullarda ‘cinselliği’ yasakladı

NURCAN GÖKDEMİR
nurcangokdemir@birgun.net

Denetlenmeyen hatta himaye edilen vakıf yurtlarında, okullarda çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz olaylarını önlemeye yönelik denetim ve farkındalık görevini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ‘’cinsellik ve cinsel istismar’’ soruları yer alan araştırmalara izin vermiyor. Ensar Vakfı’nın Karaman Şubesine ve KAİMDER’e ait yurtlarda yaşanan tecavüz olaylarının ortaya çıkmasının ardından AKP’nin tüm oyalama çabalarına karşın kurulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun önceki gün yaptığı toplantıya üniversitelerin ilgili bölümlerinden uzman öğretim üyeleri katıldı.

Yüzde 50’yekadar çıkabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Figen Şahin Dağlı toplantıda yaptığı sunumda, üniversite öğrencileri arasında yaptıkları araştırmada, cinsel istismara maruz kalma olasılığını yüzde 10 olarak belirlediklerini anlattı. Bu çalışmanın daha geniş bir kesimde yapılması durumunda rakamın çok yüksek çıkacağını ifade eden Dağlı, ‘’Bunların başına yüzde 10 geliyorsa, okumayı başaramamış, sokaklarda kalmış, sokak çocukları arasında yapsanız bu çalışmayı, belki yüzde 50 çıkacak. Onun için her sosyokültürel düzeyi, her eğitim düzeyini ve her bölgeyi temsil eder büyük çaplı bir çalışma yapmamız gerekiyor’’ dedi. Bakanlığın bu konudaki engelleyici tutumundan da yakınan Dağlı, şunları söyledi: “Bu konuda şöyle bir girişim vardı, çok acı, onu söyleyeyim: Balkan Epidemiyolojik Çalışması benzer şekilde yapıldı, toplam 5 ülkede diye biliyorum, Türkiye de onun partnerlerinden biriydi ve okullarda 6-11 yaş arası çocuklara, sadece cinsel istismar değil, fiziksel, duygusal, cinsel, bu başlarına gelebilen olumsuz çocukluk çağı deneyimlerinin sorulacağı bir çalışma planlandı. Bakanlıktan izin istendi ve bir yıl kadar süren uğraşılardan sonra bakanlık cinsel istismar sorularının çıkarılması kaydıyla çalışmaya izin verdi, o çalışma yapıldı. Elimizde fiziksel ve duygusal istismara ait temsil eder bir veri var, ama cinsel istismar verilerimiz yok. Bu yine neyi getiriyor? ‘Cinsel istismar bir tabudur, bizim toplumumuzda konuşulmamalıdır, çocuklara böyle şeyler sorulmamalıdır’ diye bakan bir kültürden geliyor demek ki.’’

‘Gözümüzü kapatarak yok sayıyoruz’’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğul da benzer yakınmalarda bulundu. Batı’da okullarda yürütülen rehberlik çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini anlatan Eroğlu, şunları anlattı: “Biz de yeni yeni başladık ama çok sistemli değil, elimizde bilimsel veriler yok, işe yarıyor mu, yaramıyor mu, bizim kültürde işliyor mu, işlemiyor mu noktasında verilerimiz yok. Bunun bir nedeni sabah ifade edildi, ben yine ifade edeyim: Bunun bir nedeni bilimsel çalışma yapmamıza izin vermiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Özellikle, içerisinde “cinsel” lafı geçiyorsa biz reddediliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı ya da Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından. ‘Hocam, başımıza iş açma’... Çalışmaların hepsi etik kurullardan geçiyor ve yapılabileceğine dair en az 5 profesörün imzasıyla onay alıyoruz, okullarda çocukların rızasını, ebeveynlerin rızasını alıyoruz. Buna rağmen hiç okula yaklaştırılmamak, bence bu konuyla ilgili var olan durum için gözümüzü kapatmayı aklıma getiriyor. Yani, sorun orada devam ediyor ama gözümüzü kapattığımızda yok gibi düşünüyoruz, yok sayıyoruz.’’

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Veysel Öztürk, akademisyenlerin bu sözlerine karşı araştırmalarda çocukları olumsuz etkileyecek sorular yöneltildiğini söyledi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 13.05.2016 07:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177