banner200
banner222
28 Nisan 2016 Perşembe 12:24
TBMM'deki kavga tutanaklara böyle yansıdı: Terörist, katil, eşek
banner188
banner213
banner230

NURCAN GÖKDEMİR

AKP Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıları ‘’Terörist, eşek, katil’’ hakaretlerinin, tehditlerin yükseldiği kavgalı bir oturuma neden oldu.

Genel Kurul’daki gerginlik CHP’li Tanju Özcan’ın laiklik açıklamasından dolayı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yönelik eleştirilerine AKP’lilerin gösterdiği sert tepki ile başladı. Ardından HDP’li Ferhat Encü’nün Roboski'de öldürülen 34 kişiyi anımsatması ve "Kolluk kuvvetleri tarafından katledilen sivilleri ve çocukları anıyorum" demesi üzerine AKP’liler kürsüye yürüdü. MHP’lilerin de sözlü olarak destek verdiği AKP’lilerin saldırısı sonucu HDP'li Ferhat Encü, Ayhan Bilgen ve Çağlar Demirel hafif şekilde yaralandı.

‘’Onlar terörist’’

AKP’li Hüsnüye Erdoğan’ın öldürülenler için ‘’Onlar terörist’’ dediği, Encü’ye ‘’Bodrumda vurdular seni’’ denilen kavga Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

FERHAT ENCU (HDP) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, kolluk kuvvetleri tarafından katledilen tüm sivilleri, tüm çocukları burada anıyorum. (AKP sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Saçmalama!

İBRAHİM AYDEMİR (AKP) - Kolluk kuvvetleri nasıl katlediyormuş ya!

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Sen devam et, konuşmaya devam et!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Hatip, lütfen, dikkatli cümle kullanalım.

HASAN KARAL (AKP)- Geri sar, geri sar!

FERHAT ENCU (HDP) - Bu tasarının aslında, pratikte hiçbir anlamı olmadığı, son dört ayda yaşadığımız, bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız, insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiği…

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP) - Onlar terörist!

FERHAT UNCU (HDP) - …nasıl işkence edildiği… (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

AHMET SELİM YURDAKUL (MHP) - Doğru konuş, doğru!

FERHAT ENCU (HDP) - …herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman…

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Ne diyorsun sen ya?

FERHAT ENCU (HDP) - …AKP iktidarının bu tasarıda ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermektedir.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP) - Bu sözlerinden dolayı yargılanacaksın!

MEVLÜT KARAKAYA (MHP) - Sayın Başkan, müdahale edin lütfen!

BAŞKAN - Sayın Encu…

Sayın Encu, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen, kaba ve yaralayıcı cümleler kullanmayın. Kolluk kuvvetleri katletmez.

MİZGİN IRGAT (HDP) - Sayın Başkan, salonu uyarır mısınız.

FERHAT ENCU (Devamla) - Burada dillendirdiğimiz gerçekleri…

BAŞKAN - Kolluk kuvvetleri terörle mücadele ediyor.

FERHAT ENCU (HDP) - Burada dillendirdiğimiz gerçekler… (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Ya sen terörist misin, teröristin destekçisi misin?

FERHAT ENCU (HDP) - Burada dillendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir.

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Sen terörist misin? Terörist misin sen?

FERHAT ENCU (HDP) - 2 yaşındaki Esra Şalk'ı hatırlatıyorum. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Ne biçim konuşuyor ya? Böyle bir konuşma var mı?

Başkan, böyle bir şey konuşamaz.

FERHAT ENCU (HDP) - Son süreçte, Silopi'de top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. Dört yıl önce, Roboski'de…(AKP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP) - Bunların hesabını vereceksiniz, vereceksiniz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Katilsin sen, katilsin!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

FERHAT ENCU (HDP) - …Türk savaş uçakları tarafından hunharca bombalanan 34 insanı, çocuğu hatırlatıyorum. Sizin hoşunuza gitmeyebilir.

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi İç Tüzük'e uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU(HDP) - Sizin hoşunuza gitmeyebilir fakat ne yazık ki… (AKP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Katilsin sen, katilsin sen! Katilleri destekliyorsun!

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi İç Tüzük'e uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU (HDP) - Sizin hoşunuza gitmeyebilir…

BAŞKAN - İç Tüzük'e uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum.

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Başkan, sizin salonu uyarmanız gerekiyor, hatibi değil, salonu uyarın.

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Katilsin sen, katilleri destekliyorsun!

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Suratına bak, suratına! Gidip aynaya baksana sen!

FERHAT ENCU (HDP) - …fakat ne yazık ki bunlar gerçektir.

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Bakma bu tarafa! Aşağılık seni! Teröristsin; eli kanlı teröristlerin, katillerin savunucususun sen!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Kürsüdeki hatip istediği gibi konuşabilir.

BAŞKAN - Cevabı verilir, lütfen…

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Dağdan indin sen, dağdan! Sen teröristsin!

FERHAT ENCU (HDP) - Bizleri katillerin savunucusu olarak itham edenlerin, aslında, Kürt illerinde yaptıkları suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edeyim.

HAMZA DAĞ (AKP) - Burası Cizre değil, Cizre değil burası! Cizre'de bodrumda vurdular seni!

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Senin hapishanede olman gerekiyor.

FERHAT ENCU (Devamla) - Sizin bu tepkiniz gerçekleri örtemeyecektir.

HAMZA DAĞ (AKP) - Ne oldu bodrumda?

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Yazık ya! Şu kürsüde konuşuyorsun!

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum, lütfen…

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Böyle katilleri nereden buluyorsunuz? Katilin başı bu.

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Biraz tahammül edin, tahammül edin, konuşmaya tahammül edin.

FERHAT ENCU (HDP) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU (HDP) - Sayın Başkan, susturacak mısınız? (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Uymaya davet ediyorum İç Tüzük'e.

FERHAT ENCU (HDP) - Susturacak mısınız?

ALİ ÖZKAYA (AKP) - Dünyanın hiçbir Parlamentosunda böyle bir konuşma olamaz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, gerekli cevap…

FERHAT ENCU (HDP) - Şikâyet sisteminin bile lağvedildiği, kolluk kuvvetlerinin mağduru olan…

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Sen bir teröristsin, sen dağdan gelmişsin!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Sen kim oluyorsun? Yargıç mısın sen, nesin! Sen yargıç mısın!

ABDULLAH BAŞÇI (İstanbul) - Kürtleri siz katlediyorsunuz!

FERHAT ENCU (HDP) - …insanlarımızın şikayetlerini bile kayda almayan savcılar bu ülkenin sözde iktidarı nasıl bu kolluk kuvvetlerinin denetimini sağlayacaktır? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ABDULLAH BAŞÇI (AKP) - Seni ancak dağdakiler gönderir buraya.

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Senin hapishanede olman lazım!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

İBRAHİM AYDEMİR (AKP) - Sayın Başkan, mikrofonun sesini kısar mısınız.

FERHAT ENCU (HDP) - Bağırabilirsiniz, hazmedemeyebilirsiniz; bunlar gerçektir. (AKP sıralarından gürültüler)

ABDULLAH BAŞÇI (AKP) - Utanmadan bir de konuşuyorsun burada!

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Teröristsin sen!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

FERHAT ENCU (HDP) - Beni terörist olmakla itham edenler teröristin en âlâsısınız. (AKP milletvekillerinin hatip kürsüsüne yürümeleri)

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri…

HÜSEYİN KOCABIYIK (AKP) - Teröristsin sen! Sen bir PKK'lısın, şu surata bak şu surata.

AYŞE ACAR BAŞARAN (HDP) - Ne yapacaksınız? Yerinize oturun, dinleyin.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (HDP) - Geçin yerinize ya!

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Tahammülünüz yok, tahammülünüz.

ABDULLAH BAŞÇI (AKP) - Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi.

FERHAT ENCU (HDP) - Siz beni, bu halkın iradesiyle seçilen bir insanı terörist olarak itham edemezsiniz.

İBRAHİM AYDEMİR (AKP) - Ya, sen kimsin! Terbiyesiz adam!

FERHAT ENCU (HDP) - Haddinizi bilin! Sizden korkmuyoruz.

ABDULLAH BAŞÇI (AKP) - Teröristin başısın!

FERHAT ENCU (HDP) - Sizden korkmuyoruz, suçlarınızı her platformda dile getireceğiz. Siz bu gerçekleri örtemezsiniz. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Encu, süreniz dolmuştur, buyurun.

(AKP ve HDP milletvekillerinin birbirleri üzerine yürümeleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize…

KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) - Terörist! Terörist!

ÇAĞLAR DEMİREL (HDPr) - Terbiyeli konuş, terbiyeli! Terbiyeni bil ilk önce. Terbiyeni bil, ondan sonra… (Gürültüler)

KEREM ALİ SÜREKLİ (AKP) - Terör örgütlerinden destek alan teröristsin.

ÇAĞLAR DEMİREL (HDP) - Yaşadıklarını anlatıyor, yaşadıklarını! (Gürültüler)

İlk müdahale CHP’li Özcan’a

HDP’li Encü’den önce de CHP’li Tanju Özcan, laiklik konusundaki açkılaması dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı eleştirince AKP’lilerin hakaret ve müdahalelerine maruz kaldı. Özcan’ın ‘’Arkadaşlar, böyle bir Meclis Başkanı nasıl, bir Anayasa Uzlaşma Komisyonuna Başkanlık edecek? Bunun kafası, IŞİD kafası gibi…’’ diye sürdürdüğü konuşması AKP’lilerin müdahalesi ile kesildi. Mikrofonun kapatılmasını isteyen AKP’lilerin kürsü önüne yürümeleri nedeniyle ‘’Konuşmamı tamamlamama izin verin, ne dediğim daha iyi anlaşılacak’’ demesine karşın konuşma olanağı bulamayan Özcan’dan ısrarla özür dilemesi istendi.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın , ‘’Hayatınız teröre destekle geçti be! Bütün problemlerin altında siz varsınız! Yazıklar olsun be! Özür dileyin. Sensin IŞİD kafası, sen! Hiç utanma, sıkılma yok mu, hiç utanma sıkılma ya! Bütün teröristlerin altındasınız be, bütün yaşanan pislikler sizin altınızda… Yazıklar olsun!’’ diye tepki gösterdiği Özcan’a, AKP’li Ejder Açıkkapı da ‘’Senden iyi eşek var mı?’’ dedi.

Tutanaklara göre tartışmalar şöyle sürdü:

‘’MUHAMMET BALTA (AKP) - Ahlaksız! Her zaman burada hakaret edemezsin!

YILMAZ TUNÇ (AKP) - Bütün darbelerin arkasında CHP vardır!

TANJU ÖZCAN (CHP) - Şimdi, Sayın Meclis Başkanı, eğer bu konuşmaları gerçekten kendi düşüncesi olarak ifade etmişse, o zaman şunu konuşmamız gerekiyor… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (AKP) - Hâlâ konuşmaya devam ediyor!

YILMAZ TUNÇ (AKP) - Sayın Başkan, mikrofonu keser misiniz?

BAŞKAN - Ya, sayın milletvekilleri, bir saniye…

ORHAN ATALAY (Ardahan - Özür dile, özür!

NT ÖZTÜRK (AKP) - Uzatmaya gerek yok. Meclis Başkanına "IŞİD kafalı" diyemez kardeşim!

MUHAMMET BALTA (AKP) - Özür dile!

TANJU ÖZCAN (CHP) - O zaman bu ülkede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne iş yapıyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi Yargıtay Kanunu'nun 27'nci maddesinin (4)'üncü fıkrasında açık bir şekilde düzenlenmiş. Doğru mu arkadaşlar? (Kürsü önünde toplanmalar, gürültüler, AKP sıralarından "Özür dile." sesleri)’’

Kaynak: Birgun.net
banner229
Son Güncelleme: 28.04.2016 12:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol