banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Eylül 2016 Cumartesi 21:43
Sur'da 20 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sur ilçesinde 104 gün süren operasyonun ardından mahsur kalan D Muhabiri Mazlum Dolan’ın da aralarında bulunduğu 32’si tutuklu 40 kişi hakkında hazırladığı 109 sayfalık iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 19 Şubat, 3 ve 7 Mart tarihlerinde tahliye edilenler hakkında ağır cezalar talep edildi.

Evrensel’in haberine göre iddianamede, 20 kişi hakkında ‘devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aralarında D Muhabiri Mazlum Dolan’ın bulunduğu 20 kişi hakkında ise ‘Örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet’ suçlarından ceza talep edildi. İddianamede, suç delili olarak tanık beyanları, gizlik tanık ifadeleri, Sur ilçesi dışında katıldıkları basın açıklaması ve yürüyüşler gösterildi.

‘SUR’DA KANTON KURULMAK İSTENDİ’

PKK ve KCK’nin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmesinin anlatıldığı iddianamenin giriş bölümünde, öz yönetim için Irak, Türkiye, Suriye ve İran topraklarında “Birleşik ve bağımız Kürdistan kurma hedefine yönelik girişimler” olduğu savunuldu. Savcı, bu suçlamaya delil olarak KCK Başkanlık Konseyinin öz yönetim ile ilgili basına verdiği demeçleri gösterdi. Savcı, öz yönetim ilanıyla Sur’da “Kanton” kurulmak istendiğini savundu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 24.09.2016 21:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177