banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Haziran 2016 Pazartesi 15:44
'Sokağa Çıkma Yasaklarında En Az 80 Çocuk Öldü'

Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi Girişimi, sokağa çıkma yasakları sırasında en az 80 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiğini duyurdu.

Girişimin verilerine göre, sokağa çıkma yasakları dönemince, çocuklar açılan ateş sonucu, sağlık hizmetine erişemediği için veya çatışma atıkları nedeniyle hayatlarını kaybetti.

YAŞAMA HAKKI İHLALİ

İhlalleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması talebini de dile getiren örgütün yayımladığı bilgi notunda, devletin çocukların yaşam hakkını her şekilde korumakla yükümlü olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Girişimin hazırladığı 16 Ağustos 2015 – 1 Haziran 2016 tarihlerini kapsayanbilgi notu 7 İldeki, en az 22 ilçede, sokağa çıkma yasakları süresince çocukların yaşadıkları yaşama hakkı ihlaline odaklanıldı.

İLÇELER ZIRHLI ARAÇLAR İLE ABLUKA ALTINA ALINDI

“Çocukların en temel yaşam ve sağlık hakları başta olmak üzere eğitim hakkı, seyahat özgürlüğü, barış içerisinde yaşama hakları gibi pek çok hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir.”

“Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihlerde yerleşim yerlerine giriş-çıkış sağlayan ana yollar kapatılmıştır. İlçeler askeri ve polis zırhlı araçlarıyla abluka altına alınmıştır.

Operasyonlar gerçekleştirildiği siviller can ve mal güvenliğin dikkate alınmamış, hangi hanelerde çocuk, hamile kadın, engelli, 65 yaş üstü yaşlı, kronik hastalığı olan insanların olup olmadığının tespiti yapılmamıştır.

“Operasyon süresi içinde insanlar ateşli silahlarla vurulmuş, vurulan kişiler tedavi alanlarına erişememiştir.”

TİHV’in sokağa çıkma yasaklarına ilişkin raporları ile İnsan Hakları İhlali Günlük Raporları’na dayanılarak hazırlanan bilgi notunda bazı tanıklıklara da yer verildi.

“6 Eylül 2015 – Muhammet Tahir Yaramış (35 Günlük)’ın Babası Abdullah Yaramış: Kendisi hasta değildi, yasak zamanında hasta düştü. Ancak sokağa çıkma yasağı ve ambulansın, doktorun gelmemesi sonucu yaşamını yitirdi. 06 Eylül 2015 tarihinde sabaha doğru yaşamını yitirdi. Öldükten sonra, üç saat yanımızda kaldı. Sonra onu camiye getirdik. Bir cenaze daha oradaydı. Etrafına buz koyduk ama kokmaya başlamıştı."

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 06.06.2016 15:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177