banner200
banner222
24 Haziran 2016 Cuma 16:03
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin 'peşkeşine' karşı basın
banner188
banner213
banner230

İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arazisinin peşkeş çekilmesi sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi düzenlenen basın toplantısıyla protesto edildi.

Okul önünde yapılan basın toplantısında Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ercan Bodur yaptığı açıklamada okulun arazisinin mülkiyeti ve okulun yıkılması durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Ercan Bodur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuz arazisinin mülkiyeti ve okulumuzun yıkılması ile ilgili gelişmeler geçmişte yaptığımız eylem ve etkinlikler, açtığımız ve açılan davalar neticesinde kamuoyunda takip edilmektedir. Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeler kamuoyunu sağlıklı bilgilendirme gereğini doğurmuştur.

Okulumuz arazisinin tarihsel geçmişini kısaca özetleyecek olursak.

Okulumuz Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üzerinde kurulu bulunduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde kain ve 2063 ada 4 parsel ve 2765 ada 1 parsel sayısı altında tapuya kayıtlı taşınmazlar, Sultan Beyazıt Vakfı’ndan olup; üzerine Bulgar okulu yapılması için Cumhuriyet dönemi öncesinde Padişah tarafından, Bulgar Ekzarhlığı’na tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın 13 Ocak 1958 tarih ve 3211-29/545 sayılı kararı ile ileride siyasi zaruretler veya sair sebeplerle merkezi Bulgaristan’da bulunan Ekzarhlık müessesesi veyahut Bulgar Hükümetine iadesi icap ettiği takdirde, Maarif Vekaletibütçesinden istimlak veya satın alınması kaydı ile teknik öğretim ihtiyacında kullanılmak üzere Maarif Vekaletine tahsis edilmiştir. Daha sonra 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. maddesi uyarınca: Vakıflar Meclisi’nin 07.06.2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’na iade edilmiştir.

Yetki yasasında bulunmayan konulara ilişkin olarak kararname düzenlenmesi Anayasa hükümlerine aykırılık oluşturmakta ve bu nedenle iptal nedeni sayılmaktadır. Yani yapılan bu yasal değişiklik anayasaya aykırıdır.

Okulumuz, bugün ki adıyla Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihsel gelişimi sizlere dağıttığımız ek’te verilmiştir. Bu tarihsel geçmişe bakıldığında okulumuzun ne kadar köklü ve yetkin bir geçmişe sahip olduğu görülecektir.

Değerli basın emekçileri

Okulumuz arazisinin tapusu bugün itibariyle Bulgar EkzarhlığıOrtodoks Kilisesi Vakfı ve Taşyapı şirketi üzerindedir. Bulgar vakfı 07.06.2012 tarihinde kendisine iade kararının hemen ardından TaşyapıŞirketi ile 31.07.2012 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır.Sözleşme Bulgar Ekzarlığı’nın bulunduğu Şişli İlçesi’nde değil, inşaat şirketinin bulunduğu Üsküdar İlçesi’ndeki bir noterlikte düzenlenmiştir. Bu sözleşme ve yapılış şekli; iade kararının belli bir amaca hizmet etmek için alınmış olduğunu açıkça belli etmektedir.

Okul arazisinin İade kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış bulunan usule ve yasaya aykırı imar planı değişikliklerine (özel proje alanı) karşı; Şehir Plancıları Odası tarafından açılmış bulunan davaların ilkinde İst. 8. İdare Mahkemesi İPTAL KARARI vermiştir.

Bu karar sonrasında yeniden yapılan plana karşı açılmış bulunan ikincidavada da: İst, 3. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.

İmar planlarına açtığımız davalar neticesinde bugün ki son durum 60 dönüme yakın arazi içerisinde 17 dönümlük bir okul alanı ayrılmış olarak görülmektedir. Arazinin geri kalanına ibadet yeri, alışveriş merkezi, rezidans yapılacak şekilde imar değişikliği onaylanmıştır.

Bugün itibarıyla okulumuz mezunlar derneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına açtığı iki adet dava halen sürmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne açtığımız dava da okul arazisinin tapusunun vakfa iadesinin iptalini istemekteyiz.

Milli Eğitim Bakanlığına açtığımız dava da ise Bakanlık olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişim ve araştırmanın yapılması ve taşınmazın tekrar Hazine adına kayıt ve tescili için gerekli hukuki girişimlerin yapılması, bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda kamulaştırma yapılmasınıtalep etmekteyiz.

Değerli Basın Emekçileri

Bizler yukarıda sıraladığımız hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yasal ve demokratik haklarımızı kullanarak hukuk dışı, kamu yararına olmayan tüm işlemlere karşı mücadele ederken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belge bizleri ve kamu vicdanını derinden yaralamıştır.

Milli Eğitim eski bakanı Nabi Avcı imzasıyla Bulgar EkzarhlığıOrtodoks Kilisesi Vakfı arasında yapılan ve bakanlık tarafından hazırlandığı apaçık belli olan bir protokol ortaya çıkmıştır. Protokolün tarihi 19 Nisan 2016’tür.

Bu Protokole göre 2016 eğitim öğretim yılı sonunda okulun yıkımına başlanılacaktır.

Protokolün amaç kısmında; eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, eğitimin fiziksel altyapısının iyileştirilmesi, ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması ifadeleri kullanılmaktadır.

Şimdi buradan bakanlığa soruyoruz:

5000’e yakına öğrenciye, 300 çalışanıyla eğitim öğretim veren Türkiye’nin en köklü ve modern teknik ve mesleki eğitim okulunun yıkılmasına göz yumarak neyin veya kimlerin eşitliği sağlanacaktır?

Bu yıl sonunda okulun yıkılması durumunda bu kadar öğrencinin eğitim öğretim hakkı engellenmiş ve telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiş olmayacak mıdır?

60 dönüm’e yakın arazi içerisinde 9 bodrum kat, zemin kat, 2 podyum kat ve 32 ila 37 normal kattan oluşan 3 adet kule yapılacak olması hangi fiziksel altyapıyı iyileştirecektir?

Bölgenin en geniş yeşil alanına sahip, gençlerin sportif ve fiziksel etkinlikler geçekleştirebildiği, deprem ve doğal afet anında toplanılabilecek bu alanı inşaat araçlarıyla dümdüz etmek hangi akla, hangi vicdana uygundur?

Görüntüyü kurtarmak için arazinin bir köşesine soğuk bir okul binası dikilerek üstelik arazi mülkiyeti hala rant ortaklığında iken, ülke kaynakları verimli kullanılmış mı olacaktır?

Bir rant ortaklığı olduğu apaçık ortada olan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı – Taşyapı birlikteliğine karşı verdiğimiz mücadele ortadayken ansızın, gider ayak yapılan bu protokol kime veya kimlere menfaat sağlamıştır?

Bizler tüm bu hukuk dışı, menfaat odaklı uygulamalara karşı, kamu yararını savunmaya, eğitim öğretim hakkını savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Basına ve Kamuoyuna yetkililerden taleplerimiz şunlardır:

​Okulumuzun bulunduğu arazi, Bulgar Ekzarhlığı’na mülkiyetine değil, okul yeri olarak kullanımına tahsis edilmiştir bu nedenle taşınmazın tekrar hazine adına kayıt ve tescili yapılmalıdır.

​Bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda arazinin kamulaştırılması yapılmalıdır.

​Okul arazisi ile ilgili yapılan, ranta dayalı imar planı değişikliği iptal edilmelidir.

​Milli Eğitim Bakanlığı ile vakıf arasında yapılan utanç protokolü iptal edilmelidir.

​Halen arazi üzerinde kurulu olan Meslek Lisesinin yıkılması bir yana gerekli kaynaklar ayrılarak yenilenmesini ve daha da güçlendirilmesini istiyoruz.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği
Türk Eğitim Sen işyeri temsilciliği
Eğitim Sen işyeri temsilciliği
Eğitim İş iş yeri temsilciliği
Eğitim Bir Sen işyeri temsilciliği
Şişli Merkez Mahallesi Forumu
TMMOB Şehir Plancıları Odası
"

Kaynak: Birgun.net
banner229
Son Güncelleme: 24.06.2016 16:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol