banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
01 Ekim 2016 Cumartesi 11:23
Şimşek de kabul etti: 2016’da çarklar yavaş dönüyor

Türkiye’nin öncü göstergelerde de görülen 2016’da düşük büyüme performansı yakalayacağı beklentisini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de doğruladı. Ekonomide bir takım iç ve dış şoklar yüzünden Orta Vadeli Program’da (OVP) sapma yaşanacağını söyleyen Şimşek, bu yılı kurgularken kimsenin darbe beklentisi içinde olmadığını söyledi.

Sadece turizm kaybı...

Darbe girişimi, turizm sektörü ve tarımıda yaşadıkları olumsuz durumu Şimşek şu sözlerle ifade etti: “Birinci husus darbe girişimi, onun etkisi üçüncü çeyrekte çok net. İkincisi turizm bu sene çok kötü. Aslında biz bir miktar etkileneceğini öngörmüştük ama bu boyutlarda olacağını öngörmemiştik. Sadece turizmdeki düşüş nedeniyle büyüme üzerinde turizmin etkisi en az 1 puan olacak. Geçen sene iklim şartları gibi nedenlerle tarım güçlüydü ama bu sene tarımın etkisi de öngördüğümüzden daha zayıf. Dolayısıyla birinci ağırlıklı olarak turizm, ikinci olarak darbe girişimi, üçüncü olarak da tarımın etkisiyle bu sene büyüme, öngörülerimizin oldukça altında olacak.”

2016 yılında büyümeyi yüzde 4,5, cari açığı ise yüzde 3,9 olarak öngördüklerini söyleyen Şimşek, “Biz OVP’yi yaptıktan sonra terör olayları çok yoğunlaştı, bir de darbe girişimi oldu. Bütün bunların etkisiyle turizm beklediğimizden çok daha fazla etkilendi” dedi.

Umutlar 2017’ye taşındı

İstihdamda da bekledikleri rakamları yakalayamadıklarını ifade eden Şimşek, zayıf küresel büyümenin de Türkiye’nin cari açığını olumsuz etkilediğini söyledi. Buna karşın 2017 için iyimserliğini koruyan Şimşek, “Bu sene bir takım iç ve dış şoklar nedeniyle OVP rakamlarında sapmalar var ama eğer biz doğru tepki verirsek ki vermeye çalışıyoruz, bunlar geçici iniş çıkışlar olur. Türkiye hızlı bir şekilde 2017’de zemin kazanacak, tekrar çıkış yaşayacak” dedi..

*****

Betam ekonomide daralma bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından önceki gün kamuoyuyla paylaşılan “Büyümede Yavaşlama Devam Ediyor” başlıklı eylül ayı ekonomik büyüme tahmini notunda da 2016 yılının ikinci çeyrek büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin bir hayli altında kaldığı bilgisi hatırlatılarak yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yerini daralmaya bırakacağı öngörüsü paylaşılmıştı. Raporda Türkiye’de öncü göstergelere göre kamu ve tüketim harcamalarının yavaşladığına işaret edilerek yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin yüzde 0,2 daralacağı tahmin edilmişti. Tahmine göre 2016 yılı büyümesi ise yüzde 2,6’da kalacak.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 01.10.2016 11:23
Anahtar Kelimeler:
DarbeBaşbakan
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177