banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Haziran 2016 Pazar 08:43
Savcının ‘iddia’sını esas alıp 2 kişiyi memuriyetten attılar!

BİRGÜN / ANKARA

KESK’in “Savaşa Karşı Barışı Savunacağız, 29 Aralık’ta hizmet üretmiyoruz” çağrısıyla 2015’te gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemine katıldıkları için, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nde görevli BES İl Temsilciği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Torun ile sendika üyesi Cafer Özçalkap hakkında, Adıyaman Valiliği idari soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucunu beklemeyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, iki kamu emekçisi hakkında memuriyetten men cezası verdi. Men kararına itiraz eden ve adli soruşturmanın sürdüğünü anımsatan sendika üyeleri disiplin kurulundan “Savcının iddianamesine inanmayacağız da neye inanacağız?” karşılığını aldı.

Parti memuru hayali

Adıyaman’da yaşananların AKP iktidarının kamu emekçiliğine ilişkin zihniyetini anlamak için önemli bir emsal olduğunu vurgulayan BES Merkez Yönetim Kurulu, “Kamu emekçileri topyekûn bir saldırı ile karşı karşıyadır. Kamu emekçileri AKP/Saray rejimine biat etmeye zorlanmaktadırlar. AKP/Saray rejimi doğrudan Hitler dönemi Almanya’sında olduğu gibi doğrudan partiye bağlı bir memur zümresi yaratmak istemektedir” değerlendirmesini yapıyor.

İşe iade talebi

BES üyeleri hakkında verilen kararlardan dönülmesi talebinde bulunan sendika yönetimi şu çağrıyı yaptı: “Adıyaman Valiliğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü ve Siyasi İktidarı bir kez daha uyarıyor, sendikal faaliyetlerimizi yargılamaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. Mücadele tarihimizde hiçbir siyasi partiye biat etmediğimiz gibi AKP/Saray rejimine de biat etmeyeceğimizi buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor üyelerimiz Mahmut Torun ve Cafer Özçalkap’ın işe iade edilmesini talep ediyoruz.”

BES yönetimi ayrıca 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması yapan, Adıyaman İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun bir başka üyesi Tülay Ersönmez hakkında da idari ve adli soruşturma başlatıldığını, Ersönmez’in Kastamonu’ya sürüldüğünü hatırlattı.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 26.06.2016 08:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177