banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:23
RTÜK’e ödenen pay yarı yarıya düşürüldü

Türkiye Varlık Fonu oluşturdu. Fonun kurulmasına ilişkin tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye'nin ekonomik büyümesine önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 1.5 ilave katkı sağlaması hedeflenen fonu yönetimi için sermayesi 50 milyon lira olan Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu.

G20'DE FONU OLMAYAN TEK ÜLKE

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre,Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, G20 ülkeleri arasında ulusal bir varlık fonu olmayan tek ülke olan Türkiye'nin bu alandaki eksikliğinin giderilmesini amaçlıyor.

MEGA YATIRIMLARA FİNANSMAN

İlk aşamada devlete ait çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak ilgili varlık fonunun kaynaklarının oluşturulması planlanıyor. Bir süre sonra kendi kaynaklarını yaratacak olan fonun Türkiye'de birçok mega yatırımlara finans sağlaması öngörülüyor.

ULUSLAR ARASI SÖZ SAHİBİ KILACAK

Tasarıda fon için şu tanımlama yapılıyor: “Ekonominin yapısal sorunlarını aşmasında katkı sağlamasının yanı sıra, dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına da katkı sağlayacaktır.”

KURULUŞ SERMAYESİ 50 MİLYON

İlk etapta şirketin, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanmak üzere 50 milyon TL tamamı ödenmiş sermaye olacak. Fonun, Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılması veya yönetilmesine karar verilen kamu kesimine dair kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan da kaynak sağlaması öngörülüyor.

ÖTV'SİZ TAKSİ-DOLMUŞ YENİLENECEK

Şehir içi taşımacılığında kullanılan taksi, dolmuş,minibüs, midibüs gibi araçları yenilemek isteyenlere ÖTV indirimi getiriliyor. Eski aracını sıfırla değiştirmek isteyenlerden ÖTV alınmayacak. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenlere 30 Haziran 2017'ye kadar araç alabilecek.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖTV'SİZ ARAÇ

Şehit eş veya çocuklarına bir defaya mahsus ÖTV'siz araç alma hakkı getiriliyor. Şehidin çocuk veya eşi bulunmaması halinde bu hakdan anne veya babası yararlanacak.

CEPTEN ÖTV 160 LİRA OLDU

Cep telefonundan alınan 40 lira olan özel tüketim vergisi 160 liraya çıkarılıyor.


RTÜK GELİRİ DÜŞÜRÜLDÜ

Halen radyo ve televizyonların RTÜK'e ödediği pay yüzde 50 azaltıldı. Mevcut uygulamaya göre radyo ve tvler, aylık gelirlerinin yüzde 3'ünü ‘RTÜK payı' olarak ödüyordu. Bu pay, yüzde 1.5 olarak değiştirildi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 03.08.2016 10:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177