banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
20 Haziran 2016 Pazartesi 11:23
Polonyalı kadınlardan kürtaj yasağı protestosu

Polonyalı kadınlar kürtajın yasaklanmasını isteyen öneriye karşı ayaklandı.

Göstericilerin, ''Varım-Düşünüyorum-Ben karar veririm'' sloganını attığı yürüyüş sırasında ''Kadın hakları insan hakkıdır'' pankartları taşındı.

Polonyalı kadınların gösterisi geçen yıl Facebook üzerinden Dziewuchy Dziewuchom ''Kadınlar için kadınlar'' adı altında örgütlenen grup tarafından düzenlendi. 100 binin üzerinde üyesi bulunan grubun sözcülerinden Bozena Przyluska gösteride yaptığı konuşmada ''Bu ülkede kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor. Biz saygı istiyoruz. Biz haklarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

Kürtaj karşıtlarının gündeme getirdiği, Polonya toplumunda güçlü bir yeri olan muhafazakâr Katolik Kilisesi'nin de desteklediği önerinin yasalaşması durumunda kürtaj sadece hamilelik nedeniyle kadının yaşamsal tehlike altında bulunması durumunda yapılabilecek.

Hükümetteki Hak ve Adalet Partisi'nin desteklediği vatandaş inisiyatifi tarafından gündeme getirilen kürtaj yasasının parlamentoda görüşülebilmesi için 100 bin imzanın toplanması gerekiyor.

Mevcut kürtaj yasasının dahi çok kısıtlayıcı olduğu Polonya'da yılda sadece 2.000 kürtaj yapılırken, her yıl 150-200 bin kadın kürtaj yaptırabilmek için başka ülkelere gitmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 20.06.2016 11:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177