banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Şubat 2016 Pazar 18:43
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ikinci 28 Şubat

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına yönelik açıklamalarını ikinci 28 Şubat darbesi olarak nitelendirdiklerini söyledi. "Bugün Cumhurbaşkanı'nın ağzından ikinci 28 Şubat darbesini, muhtırasını duymuş durumdayız." diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yargıya had bildirdiğini ve yargıya balans ayarı yapmaya yeltendiğini kaydetti. Özel, "28 Şubat artık sadece demokrasiye balans ayarı yapanlarla değil, adalete ve yargıya balans ayarı yapmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan ile anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ü tahliye eden Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına yönelik, "Sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek zorunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum." açıklamasını eleştiren Özel, 28 Şubat'ın bundan sonraki dönemlerde bu kez de bir Cumhurbaşkanı eliyle yargıya yapılan bir darbe olarak anılacağını ifade etti.

"Bugün Cumhurbaşkanı'nın ağzından ikinci 28 Şubat darbesini, muhtırasını duymuş durumdayız." diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yargıya had bildirdiğini ve yargıya balans ayarı yapmaya yeltendiğini kaydetti. 28 Şubatçıların hükümete, yürütmeye ve yasamaya had bildirdiklerine dikkat çeken Özel, Erdoğan'ın ülkenin en üst yargı merci olan Anayasa Mahkemesi'ne had bildirmekte olduğunu vurguladı.

28 Şubatçıların "demokrasiye balans ayarı yapıyoruz" diye alaycı tavırlar takındıklarını anlatan Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı yargıya balans ayarı yapmaya kalkmıştır. O gün askerler ellerindeki yetkiyi ve gücü kullanarak ülkeye istikamet vermeye çalıştılar. Bugün Cumhurbaşkanı elindeki gücü, yetkiyi ve Anayasa'nın kendisi için ortaya koymuş olduğu sorumsuzluk halinden yararlanmak suretiyle bu kez yargıya yön vermeye, had bildirmeye, onu etki altına almaya, ona talimat vermeye çalıştı. Bu Anayasa bugün ayaklar altındadır. Cumhurbaşkanı sorumsuzluk halini suistimal etmektedir." diye konuştu.

"ANAYASA'YI, KUVVETLER AYRILIĞINI AYAKLAR ALTINA ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi yola çıkıyorum; bundan sonra ortalık biraz çalkalanabilir, biraz daha karışabilir." sözlerini hatırlatan Özel, şöyle devam etti: "Haftaya yerel mahkemenin verdiği serbest bırakma kararına, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından kendisine tebliğ edilmesinden sonra doğal olarak vermesi gereken serbest bırakma kararına itiraz görüşülecek. Ve Cumhurbaşkanı, diyor ki alt mahkeme serbest bırakmamalıydı, kararında direnmeliydi diyor. Bu gelecek haftaki itirazın görüşülmesi sırasında da kararı verecek olanlara da doğrudan bir talimat, Anayasa'nın 138. maddesine açıkça aykırı olarak... Burdaki ifadeler tavsiyenin üstündedir; telkinin çok ilerisindedir. Burdaki ifadeler talimat boyutundadır. 'Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul etmiyorum ve uymayacağım' diyerek başta Anayasa'yı, kuvvetler ayrılığını ayaklar altına almıştır. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerini reddediyoruz; tanımıyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarına uymuyor ve bu açıklamalarını ikinci 28 Şubat darbesi olarak nitelendiriyoruz. Bununla meşru zeminde mücadele etmeye, yargı bağımsızlığını Cumhurbaşkanı'na karşı korumaya, kuvvetler ayrılığını Cumhurbaşkanı'na karşı korumaya, Anayasa'ya karşı yapmaya çalıştığı bu darbeye direnmeye devam edeceğiz. 28 Şubat artık sadece demokrasiye balans ayarı yapanlarla değil, adalete ve yargıya balans ayarı yapmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan ile anılacaktır."

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 28.02.2016 18:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177