banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
11 Haziran 2016 Cumartesi 20:23
Ostim Meslek Lisesi öğrencileri: 'Yandaşlara okulumuzu

BURAK ABATAY / @abatayburak

Başta İstanbul, İzmir ve Ankara'da süren ve eğitimin gericileştirilmesine yönelik isyanın halkalarına bir yenisi de Ankara Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan açıklamayla eklendi.

"Ülkenin diğer kentlerindeki liselere yayılan liseli arkadaşlarımızın onurlu mücadelelerini destekliyoruz ve Ortaçağcı-Gericiliğe karşı omuz omuza mücadele ederek kazanacağız" denilen açıklamada tüm liseli öğrencilere desteğe ve mücadeleye omuz vermeleri noktasında çağrıda bulunuldu.

Bildirinin tamamı şu şekilde:

"Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki arkadaşlarımızın başkaldırmasıyla başlayan ve Ülkenin diğer kentlerindeki liselere yayılan liseli arkadaşlarımızın onurlu mücadelelerini destekliyoruz ve Ortaçağcı-Gericiliğe karşı omuz omuza mücadele ederek kazanacağız.

Liselerimizdeki eğitimlerimiz tamamen Bilimsellikten ve Laiklikten uzaklaşarak, Ortaçağcı-gerici bir eğitim verilmektedir. Örneğin; Cuma namazlarına okul idarecileri giderken okulun bahçesindeki gördükleri arkadaşlarımızı zorla namaza götürmektedir. Rehberlik derslerimizde ise psikoloji ve sosyoloji konularını konuşmamız gerekirken derse giren öğretmen tarafından dini konuları anlatmaları gibi birçok örnekler mevcuttur.

Bizler bunların Gerçek İslamiyet’le, Kuran’la, Hz. Muhammed ve 4 Halife ile ilgilerinin olmadığını günbegün görüyoruz. Okul İdarecileri ve Bazı Öğretmenler ise Pentagon İslam’ı ve Muaviye-Yezid dinin İslam’ını derslerimizde göstermektedirler. Liselerimizin gerileştirmesine İzin Vermeyeceğiz.”

Bizler bu ülkenin ilerici, aydın gençleri olarak bu yapılan “ Din kisvesi adı altında dünya menfaati” sağlayan idarecilere ve öğretmenlere inanmıyoruz ve inanmayacağız. Bizleri ortaçağcılaştırmalarına, gericileştirmelerine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar liselerimizde Laikliği, Bilimselliği savunacağız.

Tüm liseli arkadaşlarımızı desteğe ve mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.

ANKARA
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğrencileri"

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 11.06.2016 20:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177